torsdag 5 september 2013

Garanterad Livsinkomst och Prissättning av Handelsvaror

Marknadsliberala teorier antyder att utbud och efterfrågan bestämmer priset, och att det tydligen finns en "marknadskraft" som till syvende och sist bestämmer vem som kommer vara rik och vem som kommer vara fattig. Oddsen – det här känner du till om du har spelat Monopol - är att "den som har pengar kommer bli rikare eftersom de kommer få mer". Detta sker mycket effektivt genom prissättning av handelsvaror, eftersom framtidens marknad och inrättandet av prissättningen genom detta kollektiva vansinne, i stället för sunt förnuft - till exempel att bestämma priset på mat på detta sätt som i ett gigantiskt casino - är verkligen inte ett effektivt tillvägagångssätt för någon kompetent regering när det gäller att förse medborgarna de företräder med livsmedel.

Ta till exempel livsmedel i en kapitalistisk värld där arbetskraft är ett kapital och din mat ett kapital, och regeringssättet är ett kapital, och de pengar du har ett kapital: skapandet av livsmedel och utfodringen till medborgarna och att sedan göra överskottet tillgängligt på de öppna marknaderna är såsom det bör fungera. Där livsmedelspriserna avgörs av och är baserade på arbetsinsatsen och insatsvarans kostnad, och den historiska värdetillväxten genom den ackumulerade prestationen av människans deltagande på jorden. Dessa är de aspekter som måste ingå i prissättningen för att säkerställa att dessa människor inte har behov av en livsinkomst, eftersom det finns tillräckligt med vinst för dem som arbetar med att producera maten för att kunna leva ett anständigt liv, och tillräckligt med vinst för att kunna betala lantarbetarna ordentligt så att de kan utföra sitt arbete passionerat, och inte för att de är tvungna att göra det eftersom de inte har något annat sätt att försörja sig på.

Tänk er, alla ni som är involverad i idéerna om "medvetande", till exempel, och som menar att "händer som vidrör saker har ett inflytande på dess natur". Detta skulle innebära att om maten är producerad av fattiga människor som är desperata att försörja sig, och som inte får tillräckligt med pengar, och därför ständigt upplever ilska, ångest och rädsla = detta skulle då överföras till vår mat och eftersom vi accepterar det som "okej", och accepterar konsekvensen av denna typ av produktion som "okej", och därför också accepterar konsekvensen av att förtära och integrera detta i vår kropp som "okej", utan att inse och förstå att det är att på detta viss vi bidrar och medverkar till att skapa fler sjukdomar på jorden.

På råvarumarknaderna, inom prissättning av livsmedel och i hela detta gigantiska kasino, bryr de som gör vinster sig inte om detta eftersom de kan skapa en hälsoprodukt som de placerar på marknaderna för försäljning, och på så vis fortsätter cykeln av utbud och efterfrågan som resulterar i tvångsarbete och ekonomiskt slaveri.

Med Garanterad Livsinkomst föreslår vi att vi börjar titta på den verkliga vetenskapen, inte bara den genetiska modifieringen som man försökt styra genom patent och påverka livsmedelsförsörjningen genom att påverka och kontrollera befolkningens smak och preferens, och därmed ha kontrollen över priset. Priskontroll i Garanterad Livsinkomst är inte en fråga om kontroll, utan en fråga om sunt förnuft: om arbetsvillkoren av livsmedelsproduktionen inte är hälsosam, kan inte heller maten vara det, vilket Masaru Emotos studier av vattenkristaller visade - och dessutom kan det inte producera ett sunt samhälle, eftersom prissättningen inte är hälsosam - det kapitalistiska systemet är inte hälsosamt, det finns inte tillräckligt med pengar i rörelse och din skuld kommer att öka! Och då, eftersom du skapar systemet genom en form av konflikt, är det enda sättet du kan sedan rädda systemet genom konflikt. Kapitalismen har genom tiden visat att "krig är nödvändigt" för att kunna fortsätta existera och förnya ekonomin, och för att kunna skapa arbetstillfällen och pengar för en minoritet.

Råvarumarknaderna och öppna marknader behöver förändras på så vis att då ett land producerar en viss vara och levererar det först till sina egna medborgare, kan överskottet - vilket kan bestämmas utifrån vad som behövs i världen, precis som det görs med olja - säljas till alla de andra länder som behöver en viss vara, så att de kan få tillgång till den på den öppna marknaden till ett pris som inte orsakar fattigdom och svält, utan istället förstärker den globala ekonomin.

Arbete har förlorat allt kapitalvärde vilket innebär att om ditt arbete inte är värt någonting har du heller ingen makt med vilken du kan säkerställa ditt eller din familjs ekonomiska eller hälsomässiga välbefinnande - och då kan ett land inte stödja sina medborgare genom korrekt ledning. Och här måste kapitalisten, den välbärgade, förstå enkelheten i den Garanterade Livsinkomsten. Om du har medborgare som har mer pengar att spendera och du enbart har ett system som fokuserar på konkurrens baserad på prissättningen, kommer det att orsaka ett minskat pengaflöde. Därför föreslår vi att konkurrensen är baserad på värdet, teknik och effektivitet.

Om man konkurrerar om saker som verkligen är värdefulla, såsom en bättre garanti, bättre produktkvalitet eller en unik och innovativ produkt, är det en sund användning av konkurrens som inte skadar: det höjer värdet på produkten. Men att konkurrera baserat på enbart priset, och hävda att de globala priserna kommer att vara "bra för medborgarna", medan kvaliteten på produkterna ständigt sjunker tyder detta på att det är något riktigt fel i vårt resonemang! Eftersom bevisen är väldigt tydliga att detta inte är hur verkligheten fungerar. Det faktum att detta ens är tillåtet och inte ses som förräderi på grund av hur det skadar medborgaren, avslöjar i vilken utsträckning vi ännu inte är medvetna om hur vi har orsakat vår egen kris och död.

Hur arbetskraft minskar i kapitalvärde med krympande priser på handelsvaror, och att lägre priser skapar arbetslöshet och svält, bör vara en del av vår gemensamma förståelse av ekonomin. Men ser ni något av detta i nyheterna? Förstår våra journalister egentligen ens det faktum att de inte rapporterar om roten och orsaken till de problem vi hör och läser om varje dag? Att vi misslyckas med att se hur det är genom vår gemensamma acceptans av ekonomisk ojämlikhet som vi accepterar vartenda problem och därför också konsekvenserna som härrör från att inte stödja varje enskild individ att leva på bästa möjliga hållbart sätt, är ett stort problem.

Fakta är att om den arbetskraft som sätts in i produktionen av ett livsmedel inte kompenseras effektivt i och genom priset, och om distributionskedjan inte kompenseras och alla som deltagit i livsmedelsprocessen inte kompenseras ordentligt, skapar vi i slutändan fattigdom genom att producera mat.

Hur har vi skapat fattigdom? Vi har mat till ett lägre pris, vilket innebär mindre skatt = vilket i sin tur innebär en svagare social välfärd = vilket dessutom innebär att det inte finns tillräckligt med pengar för att stödja alla medborgare - just därför uppstår revolutioner. Varför skulle vi göra detta medvetet, såvida det är att vi inte ens förstår - att vi faktiskt skapar problemen genom ideologier som "fria marknadskrafter" och "utbud och efterfrågan".

Utbud och efterfrågan är mycket enkelt: det bör vara baserad på: Vad är utbudet? Finns det tillräckligt med mat för alla? Detta innebär att efterfrågan är hur mycket vi behöver, hur stort överskottet är, och om vinsten från detta kan stödja alla som är inblandade i tillverkningsprocessen för att kunna leva ett anständigt liv - det är utbud och efterfrågan utifrån en praktisk och civiliserad utgångspunkt. De tillvägagångssätt som för närvarande används är rent kontraproduktiva och skadliga för vår globala ekonomi.

Om du kan se att det problem som vi här presenterar utifrån en utgångspunkt av integritet och sunt förnuft, stötta och ställ dig bakom en lösning som är verklig: utbilda dig, gå bortom ditt egenintresse och inse att vi enade och tillsammans måste arbeta inom de demokratiska ramarna för att åstadkomma verklig förändring.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

måndag 26 augusti 2013

Garanterad Livsinkomst: Beskattning och Transparens

Ett av de fundamentala problemen i världen vad det gäller hur brott uppkommer är genom skatter och skatteflykt, och därför anlitar framförallt företag advokater för att finna kryphål i lagarna; så att de kan skapa alla möjliga sorters stiftelser, och biståndsorganisationer för att kunna undvika beskattning; och med vilka de influerar marknader och mängden tillgängligt gods för konsumenten, för att på så sätt öka sina vinster. Vad det gäller den Garanterade Livsinkomsten föreslås att det inte finns någon skatt på personlig nivå, och inte heller på företags och bolagsnivå, och att beskattning istället sker genom mervärdesskatt, försäljningsskatt, och om det är nödvändigt någon slags import- eller tullavgift.

Stiftelser och biståndsorganisationer borde tas bort eftersom de i egentlig mening endast gör arbetet som borde ha skötts av staten. Och eftersom staten är folket, så är staten inte något slags separat bolag utan istället folkets sociala arm. Därför är allt arbete som för närvarande sköts av biståndsorganisationer egentligen ett arbete och ett ansvar som bör falla på den folkägda staten, och att detta görs till förmån för folket. Den felfördelningen av ansvar som existerar idag, har skapats för att främja skatteflykt, vilket placerar stater i en pressad finansiell position där de måste låna pengar, och enorma delar av statsbudgetar går till att betala räntekostnader; och det är ju helt enkelt dåraktigt eftersom det bara gör så att staten blir än mer ineffektiv.

De mest eftersökta jobben i världen borde vara de inom staten, eftersom de bör kräva den högsta nivån av expertis, med mycket klara riktlinjer för att försäkra att arbetet som levereras är vid alla tidpunkter utan tvivel det bästa det kan vara. Trots allt är själva fundamentet i den respekt som finns mellan medborgare baserat på en tillit att gods, och tjänster levereras vid behov. Detta hindras av den nuvarande metodologin där framförallt vinstmaximering och skatteflykt spelar en roll, och där statens tjänster blir underminerade, och många fall medvetet för att på så vis generera vinst. Denna form av beteende, som är ett slags finansiellt förräderi borde bli kriminaliserat på alla sätt.

Därför borde redovisning och bokföring automatiseras; detta innebär en universell mjukvara som är länkad till bankindustrin, vars verksamhet styrs av den Garanterade Livsinkomsten, vilket automatiskt kontrollerar vinstmarginaler och kontrollerar inkomster för att säkerställa att minimilönen aldrig understigs, samt även ser till se att systemet aldrig kan bedras eller användas för bedrägeri.

Den enda anledningen till varför det inte finns någon transparens vid någon nivå när pengar rör sig är på grund av det finns oärlighet. Absolut transparens innebär att ingenting är gömt, och detsamma borde tillämpas vad det gäller prissättning av varor, så att man försäkrar att då ett företag bedriver sin verksamhet, att det finns tillräckligt med pengar för att alla ska få löner, och att det finns tillräckligt med vinst för investerarna, så att mervärdesskatten och försäljningsskatten blir effektivt inbetalda. Allt detta kan bli automatiserat, vilket tar bort den mänskliga faktorn som vid detta stadium orsakar många problem, eftersom frestelsen fortfarande existerar att missbruka resurser för ens egen personliga förmån. Detta kommer i sinom tid att stoppas genom utbildning och förståelsen om att frid och harmoni är beroende av vår förmåga att lita på varandra.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

tisdag 20 augusti 2013

Garanterad Livsinkomst och Musikindustrin

Musikindustrin är en av de branscher som har lidit mest p.g.a. hur vårt nuvarande konsumtionsbaserade, och kapitalistiska system har utformats. Vi har fått en synnerligen märklig utveckling då mer än 90 % av all populärmusik blir populär eftersom den marknadsförs med någon slags underliggande sexuell underton.

Det är som om musik har blivit en typ av pornografi, och eftersom pornografi tydligen är skyddat av yttrandefriheten, har vi även låtit vår musik infekteras av denna s.k. underhållning. På grund av detta förstör vi sann musikalisk kreativitet, och våra musikproduktioner blir själlösa, massproducerade, och genom marknadsföring mekaniskt populariserade produkter. Denna musik drivs inte av någonting annat än strävan efter profit, och är därför uppenbarligen roande för konsumenten, eftersom musiken görs på så sätt att konsumenten ska uppleva sig själv positiv, och hoppfull inför möjligheten att tillfredsställa sina begär. Detta är absolut inte musik.

Vi förväntar oss att med den Garanterade Livsinkomsten, så kommer musikern att ha en tillräcklig inkomst för att verkligen kunna utveckla sin musik, och även locka till sig en publik som uppskattar musiken. Detsamma kommer hända med andra typer av konstnärliga uttryck, såsom måleri, filmer, teater, litteratur, m.m. Om du inte längre behöver göra musiken för att överleva, och du har ett tillräckligt stöd för att kunna utforska dina färdigheter, då kommer tacksamhet, och uppskattning för musiken att växa hos musikentusiaster. Därför kommer vi att utveckla en kultur, där musiken som görs faktiskt uppskattas, vilket kommer att innebära en musikalisk revolution. Allt detta möjliggörs genom den enkla principen: alla tas om hand, och får sina grundläggande behov för att kunna leva ett anständigt liv tillfredsställda, och därför kan våra musikaliska förmågor släppa sina talanger fria för att finna en högre form av självuttryck. Denna högre form av självuttryck är vad alla hävdat att de ”letat efter”, men det har aldrig beaktats att det för att förverkliga ett sådant uttryck krävs en praktisk ekonomisk modell som kan främja var människas kreativa potential. Det kommer att ta tid, men vi förutser att vi oundvikligen kommer att sätta ett högre värde på konst, och kultur, och bli mycket mer kritiska mot dess innehåll. Vi kommer att förvänta oss ett högre värde från våra medmänniskor, eftersom vi inte längre har förutfattade meningar genom vårt behov att uppleva ”hopp inför framtiden”, genom någon slags positiv insinuation, som har ett underliggande ton av försmädlighet genom utnyttjandet av sexualitet.

I ett samhälle där du inte upplever dig själv stöttad överhuvudtaget, och du inte har någonting att förlora, eftersom du redan har förlorat allt = där har valet att vara oansvarsfull framhävts. I ett mer balanserat samhälle, där alla är omhändertagna genom en Garanterad Livsinkomst, kommer självansvar, och självrespekt att utvecklas; eftersom den Garanterade Livsinkomsten i sig själv skulle utgöra ett uttalande av landet till sina medborgare att ”Jag respekterar dig som liv” – och den säkerhet som detta inneburit, att man är skyddad och omhändertagen – kommer att förändra den mänskliga naturen.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

tisdag 13 augusti 2013

Garanterad Livsinkomst och Fackföreningar

I ett demokratiskt system där medborgarna väljer en förvaltning, såsom en regering, att se efter deras välbefinnande och mänskliga rättigheter, bör kollektiva förhandlingar aldrig vara nödvändigt, och inte heller existensen av fackföreningar. Arbete är ett kapital, och ett av medborgarens bidrag till sitt land för att göra detta till en bättre plats för alla. Det faktum att fackföreningar och kollektivavtal är nödvändiga för att försöka genomdriva de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, såsom rätten till ett värdigt liv och finansiell ekonomisk stabilitet, visar att det är något fundamentalt fel med det system som för närvarande accepteras. Garanterad Livsinkomst och minimilön är begrepp som bör utgöra grunden i ekonomistudier, för att säkerställa att utformningen av det ekonomiska systemet möjliggör detta. Därför bör konkurrensen inom skapandet av produkter och grundläggande nödvändigheter grundas på kvalitet och effektivt stöd, och inte på att pressa ner priserna lägre för att skapa mer arbetslöshet och förstöra de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Fackföreningar bör undersöka Garanterad Livsinkomst och använda deras kollektiva förhandlingsstyrka för att arbeta mot en ekonomisk lösning som är effektiv för alla medborgare i landet. Ledare som inte kan säkerställa de grundläggande behoven för alla medborgare och som inte skyddar medborgarnas rättigheter bör inte väljas – och det är fördelen vi har med demokrati. Demokratin bör inte vara det absoluta gyckel som det är nu, utan borde vara det verktyg med vilket vi ser till att vår representation i själva verket representerar våra grundläggande mänskliga rättigheter, inte bara för dig själv, utan för samtliga medborgare i ett land - det är sann patriotism. En patriot ser efter alla människor i landet, inte enbart sin egen ficka.

Vi räknar med att det kommer kunna finnas några fackföreningar som faktiskt kan fungera inom förståelsen av vad som är bäst för alla medborgare i ett land, och att se till att de erkänner och ser sig själva som en politisk kraft som leder till förändring.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

måndag 5 augusti 2013

Garanterad Livsinkomst och Sänkta Priser


Genom tidernas lopp har ekonomisk teori bevisats vara ineffektivt vad det gäller att effektivt administrera resurser för att försäkra att varje individ drar fördel av, samt blir en effektiv deltagare i ett hållbart världssystem. Vi föreslår därför att ekonomisk teori förvisas till att tillhöra kategorin konspirationsteorier, eftersom de senaste decennierna är ett klart bevis för att våra ekonomer konspirerar för att skapa större ojämlikhet och förstör ekonomins kapacitet att ge tillräckligt med arbeten för att försörja jordens befolkning, och låter all produktion hamna i händerna på endast ett fåtal korporationer. Hittills har ekonomerna varit oförmögna att finna en lösning – och samtidigt har de få som gynnas av tillämpningen av dagens ekonomiska konspirationsteorier blivit ofattbart rika, och det verkar inte finnas något slut på detta inom synhåll.

Här måste vi även beakta kognitiv desinformation. Vår psykologi är även den baserad på teorier som inte leder till att människor blir effektivt utbildade om hur sinnet fungerar. Istället används det mänskliga sinnets svagheter, som skapar beroende och kontroll – såsom känslor, emotioner och tankar – och marknadsförs såsom att vara en accepterad del av att vara människor. Dessa svagheter utnyttjas genom reklam, media och Hollywood – för att begränsa människans förmåga att ifrågasätta de nuvarande omständigheterna på jorden, och istället få människan att acceptera dessa. Utöver detta har vår utbildning och våra utbildningsteorier förminskat människas kapacitet att resonera till en sådan grad att vi nu har ett fundamentalt fördummat samhälle, med en oförmåga att använda grundläggande matematik, eller att läsa och förstå innebörden av ord. Istället har ideologin skapats att man måste få saker och ting att låta fantastiska utan att förmedla praktiska lösningar, och hur dessa ska tillämpas. Det är en form av fullständigt disassocierad informationsöverföring, där grunden för vårt konsumtionsbaserade system vilar på besparingar, och att göra produkter billigare, eftersom detta tydligen är konkurrens enligt vad ekonomisk teori gör gällande.

Du borde ta ett papper och göra lite matematiska uträkningar: om du minskar priset, vilket innebär att du minskar värdet på arbetskraft, då minskar du även inkomst, och detta har nu pågått under decennier. Den riktiga inkomsten har minskat, och inflation har gått upp för vissa saker – vissa grundläggande saker har blivit billigare, och idén om besparingar förstärkts.

Den mekanism som möjliggöra prisdumpning är teknologiska framsteg, och när du låter maskiner ta över människans arbete – vilket borde vara baserat på kapital och utvecklingen av mänsklig kapacitet, vilket i sin tur borde gjort människans liv än mer värdefullt; emellertid har det omvända inträffat. Minskade priser har inneburit minskande inkomster och högre arbetslöshet, trots detta ses utvecklingen som ekonomiskt effektiv, och anses vara ett förbättrande av kapitalismen. Samtidigt har vi växlingskursen, som innebär att vissa länder har en högt värderad valuta, och andra en lågt – dessa används sedan för att förflytta resurser mellan länder i formen av korporationer, vilka ägs av politikerna – detta skapar monopol som orsakar omfattande fattigdom. Faktum är att denna förflyttning av resurser i teorin borde vara till förmån för alla medborgare inom ett land.

Här kan vi beakta vår tidiga spelteori som blev inlärd hemmet genom spel som monopol, vilket har spelat en stor roll i utformningen av den teori som anses allmänt accepterad att leva utifrån på jorden. Detta har lett till att vi accepterat att endast ett fåtal stora kapitalägare existerar, och deras kapital består inte nödvändigtvis av land eller resurser, utan istället pengar – och eftersom de har mycket funkar tydligen systemet för alla. Men vi vet alla att så inte är fallet.

Ideologin om lägre priser har orsakat stora problem, såsom teorin att en livsinkomst kommer innebära att priser stiger, vilket tydligen är att se som en dålig sak. Uppenbarligen måste priser stiga, eftersom vi måste skapa mer pengar, vi måste erkänna människans värde, annars kommer kapitalism inte att fungera. Mänskligt arbete är kapital, och detta kapital borde öka eftersom människorasens grundläggande kapacitet och kunskap har ökat, och därför borde ett högre värde placeras på denna. Istället minskar värdet, och på grund av detta ökar ojämlikhet och antalet människor som lever på existensminimum, och de kan inte göra annat än att spendera all sin tid till att försöka överleva. Eftersom de är upptagna med att försöka överleva har de ingen möjlighet att utmana det nuvarande systemet – de har inte tid att utbilda sig själva, och skapa lösningar som kan lösa problemet. Vi har även kommit att acceptera att de som har gynnsamma positioner i systemet och tillräckligt med resurser, och tid för att förstå problemen, tydligen inte klarar av detta och inte kan använda grundläggande matematiska principer, såsom det faktum att 1 + 1 = 2.

Om vi vill försörja världen, och göra detta med ett system som kapitalism, då måste vi skapa tillräckligt med pengar. Vi kan skapa tillräckligt med pengar genom att värdesätta produktionen så pass högt att det i vinsten – eller bruttovinsten – finns tillräckligt med pengar så att alla som är en del av produktionen, även bakåt i tiden, tjänar tillräckligt med pengar. Detta skulle öka möjligheten för alla att tjäna pengar, och det skulle i sin tur minska ojämlikhet.

Vi kan inte närma oss den Garanterade Livsinkomsten i den här världen genom att använda våra för närvarande accepterade ekonomiska konspirationsteorier, eller genom att värdesätta våra nuvarande ekonomer. Vi föreslår att var och en sätter sig in i den grundläggande mekaniken bakom hur världssystemet fungerar, genom att läsa författare som Noam Chomsky, vilket kommer leda till att du förstår vad det innebär att kunna tänka kritiskt och självständigt. Emellertid är det inte tillräckligt att förstå vad han delar med sig av – vi måste bli politiskt involverade så att problemen inom vår utbildning kan lösas. Detta kan göras i förståelsen om att när vi inte skapar lösningar på en politisk nivå genom folkligt samtycke, hamnar vi alla i en position där vi inte har någon makt – och detta är precis vad som har hänt. Medborgaren i denna värld har ingen politisk makt eftersom vi blivit influerade av media, och information utan att ha någon förmåga att skilja mellan vad som är en faktisk verklighet som skulle resultera i vad som är bäst för alla, och det som är en konspirationsteori, baserad på att skapa en känsla inom oss som kontrollerar vårt beteende och våra röster – och som i sin tur får oss till att bli en del av problemet.

För att ett kapitalistiskt system ska fungera, och för att skapa en livsinkomst till alla, vilket innebär att alla har tillräckligt för att överleva, och uppleva ett liv på jorden med de grundläggande behoven tillfredsställda, så krävs det att tillräckligt med pengar rör sig som är skapade genom arbete ackumulerat i tiden, och insättningar genom tiden. Detta borde ha växt i generationer vid det här laget, och världen borde ha varit en plats fylld med rikedom. Istället, och synbarligen avsiktligt, har vi häpnadsväckande nog, genom en form av medvetet sabotage, istället för att skapa en växande ekonomi såsom ett resultat av ackumulerat arbete, intelligens och forskning genom tid, förminskat vår förmåga att ta hand om alla världens medborgare, och fortsatt att på alla sätt rättfärdiga detta genom att använda alla möjliga teorier och åsikter – istället för att hantera de faktiska omständigheterna. Till och med vårt judiciella system använder sig av åsikter, och vår politik använder sig av åsikter – vi hör aldrig fakta. Vår media som borde vara en loggbok över verkligheten, arbetar med åsikter och inte fakta. Media skapar alltså åsikter, istället för att agera på ett sätt som säkerställer att denna resa på jorden är värdefull för varje människa. Vi har inga journalister med integritet, och detta är beklagligt – men detta kommer att nå sitt slut eftersom situationen på jorden kommer att förvärras avsevärt.

Att endast tänka på lösningar gör dem inte verkliga, eller praktiska i verkligheten, och just att tänka och inte agera är en del av problemet att världens ekonomiska system kollapsar. Det är dags för en förändring – tiden är inne att ge oss själva en grundläggande utbildning om hur ekonomin kan fungera, och ge oss själva ett konkret mål att arbeta gentemot, så att vi kan skapa ett system där en grundläggande livsinkomst är garanterad för var människa.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

måndag 29 juli 2013

Garanterad Livsinkomst och Nationalisering av Bankerna

Bankverksamheten är en resurs som jämlikt behövs av alla medborgare. Minimikravet på de resurser som bör nationaliseras är att de används jämlikt av alla medborgare, och detta innebär då vatten, elektricitet, vägar, transport system, media, bankverksamhet, o.s.v. Alla dessa typer av resurser faller inom kategorin att de behövs för var och en, för att leva ett anständigt liv; även bankverksamheten tillhör alltså denna kategori.

Bankarbetet i sig har på sätt och vis blivit så teknologiskt att det inte längre är en stor anställningsskapande verksamhet; det är istället en verksamhet som går ut på att administrera pengar. Om vi därför nationaliserar bankerna med utgångspunkten att ingen längre kommer bygga upp någon skuld med en minimilön, eftersom vi förlåter all skuld, och bankerna tillåts främja sådana aspekter som byggandet av hus och bilar som utgör en skuld baserad på kapitalinvesteringar, vilka i sin tur är bra för ekonomisk tillväxt, då kommer vi att ha en mycket stabil banksektor. Bankens vinster, som kommer från minimala räntor, blir sedan distribuerat för att möjliggöra livsinkomsten i landet.

Det som är viktigt att förstå med detta förslag på livsinkomst är att individuell beskattning kommer tas bort. Istället kommer transaktionsbaserade skatter att användas – såsom t.ex. användningsskatter och mervärdesskatter. Dessa typer av skatter kommer att vara rättvisa eftersom de baseras på hur mycket man använder systemet, och inkomsterna från dessa skatter ska sedan specifikt användas till att betala för statens tjänster, samt produkter till medborgarna.

För att underlätta ett samhälle där människor slutar att missbruka och göra illa varandra, måste en intressant punkt betraktas; nämligen övergången från kontanter till digitala pengar. Eftersom genom att låta pengar vara tillfullo digitala minskas sannolikheten för kriminalitet, och beteenden som sker utanför systemets legala gränser. Detta kommer även ett innebära ett slut på de nuvarande problem som finns med protester och civil olydnad, vilka har uppstått då dissidenter begärt att andra än de själva ska skapa en förändring, utan att de själva föreslår en realistisk och gångbar lösning.

Ursäkten att man vill använda kontanter för att inte behöva betala skatt kommer i livsinkomstsystemet att bli irrelevant. Detta kommer medföra stabilitet i systemet eftersom de som betalar skatt på de tjänster och produkter de tillägnar sig själva, kommer att bidra till en skatteinkomst som samlas upp av banksektorn. Därför kommer det finansiella systemet i landet att vara mycket stabilt, och landets budgetering görs i förhållande till de tillgängliga resurserna. När det är behövligt kan priser, eller skattenivåer förändras för att skapa extra finanser, och staten behöver därmed inte låna pengar; på så vis kan man äntligen stoppa de ränteutbetalningar som för närvarande går till alla möjliga, även helt okända fordringsägare, och som betalas med resurser som skapats av folkets arbete.

Med livsinkomstsystemet kommer inte längre statlig och nationell skuld att existera, dessa fyller inte längre något syfte. Ordentlig korrekt redovisning, och ordentlig planering kommer att förhindra detta, och förslagsvis bör landets konstitution klargöra att ”staten inte kan ådra sig själv någon skuld”. Det faktum att staten inte längre kan skuldsätta sig innebär även att de resurser som finns måste spenderas varsamt, och på saker som är genuint behövda. Krig kommer därför att försvinna, och saker som utbildning och sjukvård, och andra statliga tjänster som verkligen behövs av medborgaren, är de som kommer att ges utrymme i budgeten.

Om någon inte samtycker med dessa praktiska och förnuftiga lösningar, måste det uppenbarligen undersökas vilka slags kriminella aktiviteter dessa medverkar inom, och försöker skydda – så att de kan ha ”mer pengar”, när detta inte nödvändigt eftersom: det finns, och kommer att finnas tillräckligt för alla.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

måndag 22 juli 2013

Garanterad Livsinkomst och Undervisning

Vad det gäller utbildning får konstateras att detta är ett av de mer svårlösta problemen. Hittills har världens utbildningssystem endast utgjort en kostnad i ekonomin, och har inte producerat någonting av värde. Ett av de senaste exemplen är det sydafrikanska utbildningssystemet som under de senaste 10 till 15 åren har utgjort 20 % av statsbudgeten, men på universitetsnivå är antalet som går ut med godkända betyg endast 15 % – vilket innebär att otroliga mängder resurser kastas i sjön.

Utbildning, och framförallt läraryrket, är också ett av de jobben som anses vara enkla, där det inte finns några direkta riktlinjer eller miniminormer; detta trots att var och ens utbildning uppenbarligen är själva fundamentet för ett effektivt samhälle – och tydligen anses det vara helt i sin ordning att inte kontrollera utbildningars effektivitet, utan att istället förvänta sig att de ska vara funktionella och effektiva.

För närvarande är sannolikheten stor att människor väljer läraryrket endast för att det erbjuder ett mindre slitsamt arbete – ett arbete där det inte finns några betungande ansvar, och detta är ett stort problem. Därför föreslås att läraryrket inom det
Garanterade Livsinkomstsystemet ska tillhöra kategorin av arbeten som människor söker sig till för att de ser det som sin livsuppgift. Detta betyder att läraryrket bör vara öppet för de som har gjort, och klarat av allt de som de ville göra i livet; de är alltså fulländade, och känner ett kall att utbilda framtidens ynglingar. De närmar sig således läraryrket, inte för pengarnas skull, utan för tillfredsställelsen yrket ger dem, och eftersom de har förberett sig själva att vara det bästa som de kan bli.

Vi föreslår att lärare ska vara de bästa individerna från vårt samhälle, levande exempel som kan dela med sig till yngre generationer, hur man effektivt går genom livet, med tillräckliga färdigheter, och förståelse för hur världen fungerar, och att de samtidigt står som ett exempel på vad det innebär att vara en ansvarsfull och betydande person i samhället. Därför bör det inte vara pengar som driver läraryrket framåt, och eftersom den
Garanterade Livsinkomsten i vårt förslag är tillräcklig för att möjliggöra ett ordentligt och hyggligt liv, bör en lärare aldrig erhålla mer pengar än de som ges genom livsinkomsten. Detta kräver att man ändrar sitt synsätt på utbildning, och även undersöker de orsaker som gjort att vårt utbildningssystem för närvarande ter sig som ett fullständigt misslyckande.

Vad som också måste betonas är vikten av familjens medverkan i den grundläggande utbildningen av ett barn – eftersom utbildning börjar i hemmet. Verktygen och teknologin för detta bör vara tillgängligt i varenda hem, och varje förälder bör vara utbildad och stöttad att förstå hur barnet kan ges en effektiv utbildning. När barnet sålunda börjar skolan bör den grundläggande utbildningen redan vara på plats, och barnet kan därefter fortsätta sin utbildning utifrån en teknologisk läroplan, som bygger på en korrekt förståelse om hur sinnet fungerar – och att läroplanen är utformad på ett sådant sätt att den främjar skapandet av relationer, och förhållanden som leder till ett samhälle som är bäst för alla. På detta sätt kan vi förverkliga en intellektuell utveckling av människan, så att detta i sin tur bidrar till nya upptäckter, som innebär en mer effektiv och harmonisk samvaro mellan människa och människa, samt människa, djur och natur.

Om det går att hitta en metod som utgör ett effektivt administrations- och kontrollmedel för att försäkra att lärare producerar barn som är effektiva medborgare – t.ex. ett krav att lärares prestationsförmåga ska utvärderas och möta vissa fastställda effektivitetskriterier – då man kan se över denna punkt och eventuellt betala lärarna minst minimilönen. Emellertid, baserat på de resultat som utbildningssystemet hittills åstadkommit, går det att se att situationen inte har förbättrats överhuvudtaget. Istället har utvecklingen gått bakåt, och ingen lösning har tillkännagivits för att lösa problemen. Att försöka motivera lärare med pengar, när samhällets framtid är beroende av deras effektivitet, betyder att ett sådant incitament endast är kontraproduktivt.

Utbildning kommer vara en språngbräda för att skapa ett samhälle som drivs av en genuin önskan att hjälpa andra att vara självförsörjande och självständiga individer; istället för att såsom i dagens läge, individer är drivna av tävlingslystnad för att skapa så mycket personlig rikedom som möjligt. En effektiv utbildning kommer således medföra att vi äntligen kan etablera effektiva livsideal, som i sin tur kommer att utgöra en nödvändig struktur som funktionaliteten av en ansvarsfull samexistens kommer bygga på.


Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

måndag 15 juli 2013

Garanterad Livsinkomst och Fastighetsägande

Garanterad Livsinkomst är särskilt inriktad på de situationer där en person inte är i stånd att ha tillräckligt med inkomster för att kunna delta som en jämlike i samhället genom att göra de inköp som krävs för att säkerställa de grundläggande behov som måste tillfredsställas för att en människa ska kunna existera. Det finns förhållanden då en Garanterad Livsinkomst inte behövs, vilket innebär att de som har tillräckliga förmögenheter = inte uppfyller kraven för en Garanterad Livsinkomst, eftersom denna är avsedd att se till att det finns tillräckligt med intäkter tillgängliga för att stödja de som har problem, eller om samhället inte kan skapa tillräckligt med jobb.

En av kapitalismens grundvalar är att äga egendom, men en annan av kapitalismens grundvalar är att ha ett samhälle med medborgare som har tillräckliga medel att vara i stånd att konsumera, och det är därför det föreslås en balansering.

Den grundläggande regeln skulle vara att om du äger fler hus än ett, uppfyller du inte kraven för en garanterad Livsinkomst, eftersom du - beroende på ditt fastighetsvärde - kan livnära dig själv, eller åtminstone kommer du kunna sälja en av fastigheterna, och sedan kvalificera dig för Livsinkomsten, om det är så att du inte har någon anställning.

En annan punkt är investeringar. Om du har möjlighet att upprätthålla sig själv genom dina investeringar - vilket betyder att du har pengar någonstans i någon form - behöver du inte sådana investeringar längre, eftersom din Garanterade Livsinkomst också kommer fungera som en pension. Så småningom måste en mekanism inrättas för att se på vilken nivå investeringarna skulle vara tillräckliga för att du inte längre ska vara beroende av den Garanterade Livsinkomsten, och alltså har möjlighet att försörja dig själv. Därför kommer sparande eller investeringar som ger dig tillräckligt med välstånd för att försörja dig sig själv automatiskt att placera dig i en position där du inte behöver eller är kvalificerad för en Garanterat Livsinkomst, eftersom du har möjlighet att ekonomiskt stödja dig själv.

Kapitaltillväxt är därmed en av de punkter som kommer att främjas inom det Garanterade Livsinkomstsystemet, eftersom det så småningom kommer skapa en situation där man kommer att kunna vara ekonomiskt självförsörjande, och målet är att få varje människa att vara ekonomiskt självbärande, så att du inte längre är beroende av de sociala systemen - pensionsersättningar, försäkringar, lån - samt att varje människa skaffar sig färdigheter att använda kapitalet på ett sätt som upprätthåller dennes existens. Då blir kapitalismen ett fungerande system som ger alla nödvändigt stöd när det behövs, och uppmuntrar till självansvar, vilket krävs när din Garanterade Livsinkomst inte längre behövs.

Detta gynnar också självutveckling, en levnadsinställning som hör samman med kapitalismen. Denna går ut på att man skaffar sig färdigheter för att så småningom kunna frigöra sig från allt externt stöd, eftersom man har kunnat skapa sig själv ett självförsörjande system. Inom ens behovshierarki skulle detta betyda att man har uppnått en nivå av självförverkligande, således ett liv i högre grad präglat av ansvarstagande.

Den psykologiska nyttan i det här systemet kommer vara värdefull, eftersom du inte längre har den stress som kommer om du misslyckas i dina ansträngningar, och inte har någonstans att ta vägen, eftersom det alltid kommer finnas stöd. Och vad vi har märkt inom kapitalismen är att man tenderar att misslyckas de första gångerna eftersom man saknar kompetens och erfarenhet, vilket även bör ingå inom utbildningssystemet, så att misslyckanden är begränsat till ett minimum. Detta eftersom ett misslyckande innebär ett slöseri med resurser, och när resurser slösas bort blir det svårare att skapa ett hållbart och balanserat system.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

torsdag 11 juli 2013

Garanterad Livsinkomst och Olja

Olja är en resurs som är behövd av alla såsom en nationell resurs. Förslagsvis bör därför hela oljeindustrin nationaliseras, och olja blir istället en resurs som främjar både en garanterad livsinkomst, samt en stabil ekonomisk tillväxt där priserna hålls på en stabil nivå, och leder till en vinst som långsiktigt och hållbart kan stödja medborgarna inom ett land. De länder som inte har tillgång till olja, eller gas blir stöttade genom överenskommelser och avtal, som gör det möjligt för dem att ha en garanterad livsinkomst, och en stabil ekonomi; så att det därmed finns en stabil internationell handel där människor och länder kan utväxla varor till skäliga priser. Detta betyder att om ett land producerar mer av en produkt än ett annat, eftersom produktionen av varan är direkt beroende av jorden – såsom t.ex. mat, och råvaror – att denna då distribueras världen över till förmån för alla jordens invånare. Resurserna bör distribueras på ett effektivt sätt varigenom vinsterna går till att stötta medborgarna.

Kapitalism, vad det gäller förmågan att ta råmaterial för att uppfinna och producera någonting helt nytt och extraordinärt som folk är villiga att betala för, bör grunda sig i utgångspunkten att förbättra människors livsupplevelser. Den omständigheten att människor drar nytta av jord och mark, eftersom de tydligen ”äger marken”och har ärvt den från tidigare generationer – men om saken undersöks närmare har marken alltid stulits av någon tidigare ägare, vilket i normala fall var urinvånarna som levde i området – är inte en acceptabel företeelse. Detta eftersom denna uppdelning och markbesättning har orsakat fattigdom, och per definition är varje handling som begränsar distributionen av resurser till fördel för medborgaren av ett land, förräderi gentemot nationen och medborgarna. Staten är när allt kommer omkring det organ som representerar ett lands medborgare, och någonting som är skadligt för medborgarna är därför även skadligt för staten; därför är den en form av förräderi vilket är oacceptabelt.

Vår förståelse och våra definitioner av vad som å ena sidan är legitimt, och å andra sidan kriminellt måste förändras, så att vi därmed kan röra oss framåt i en omvärld som är stabil, och få ett slut på det missbruk som för närvarande sker p.g.a. jakten på kontroll och vinster.

Det finns enkla lösningar på dessa problem, och det finns simpla och effektiva tillvägagångssätt att åstadkomma en värld där alla människor kan ges ett stöd, och allt mycket snabbt. Situationen i världen blir för var dag allt mer ohållbar, och företag kommer att hamna i svårigheter mycket snabbare; det finns stora problem på vår horisont, och många upplever dessa redan. Den globala recessionen kommer att fördjupas och bli mycket värre. Därför måste handling tas, så att ett nytt system kan vara på plats inom ett par år, och detta kräver endast en sak från varje människa: ett nytt sätt att se på saker, och en förändrad inställning – öppna upp ditt hjärta, och visa medkänsla för andra människor såsom en och jämlik med dig själv.

Undertecknat, Forskargruppen vid Stiftelsen för ett Jämlikt Liv.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

tisdag 9 juli 2013

Garanterad Livsinkomst och Pensioner

Inom det Garanterade Livsinkomstsystemet kommer varken arbetslöshet, försäkringar, förmåner, pensioner eller livförsäkring existera. De resurser som befolkningen har ägandedel av är vad som möjliggör livsinkomsten, och man kvalificerar sig för att dra nytta av sin ägandedel när man är arbetslös, när du går i pension eller när du är av en eller annan anledning blir oförmögen att arbeta - detta innebär att det aldrig finns ett skede då man saknar det kapital som krävs för att livnära sig själv.

De branscher som för närvarande drar nytta av alla motgångar i en människas liv behöver inte längre existera, eftersom din bas

inkomst ombesörjer alla punkter och ser till att ingen någonsin står utan kapital när de är arbetslösa eller om du har varit med om en olycka och du inte kan jobba, vilket innebär att du fortfarande kommer att ha en inkomst, och detsamma gäller familjer där den som tjänat pengar dör, eftersom familjen fortfarande är berättigad en inkomst.

Alla dessa punkter där försäkringar existerade och som människor har placerat sina pengar i, har orsakat stor förödelse i världen, och inom den finansiella sektorn, eftersom dessa pengar sedan flödat in i aktiemarknaderna och skapat oreda när det gäller världsmarknadspriserna på t.ex. livsmedel, och skapat idén om att det tydligen "finns sätt att tjäna pengar" och på så vis blivit en del av den globala kasinomarknaden.

Slutet på denna kasinomarknad är möjlig med en Garanterad Livsinkomst, även om somliga företag förmodligen fortfarande till viss del kommer delta i den – skillnaden är att din ägandedel inte längre kommer överlåtas till storföretag eller livförsäkringsbolag, istället kommer det vara den enskilde som investerar genom sin bank – banken som är den enskildes eget företag där hen har aktier som kommer att hantera investeringar i privatägda och finansierade företag, så att fördelningen av pengar och förvaltning av systemet blir så effektiv som möjligt.

Allt detta kan väldigt enkelt datoriseras, och fungera som en pålitlig mekanism när den väl införts och testats. På så vis kan vi minska de problem som uppstår när människor begår misstag, eftersom man med maskinen och mjukvaran kan hantera distributionen, och placeringen av investeringar mycket enklare. En medborgare kan alltså bestämma sig för att de vill stödja ett visst företag och köpa aktier i det, och när sedan bolaget redovisat en vinst gynnas medborgaren genom vinstutdelning – dessa utdelningar är skattefria, eftersom det varken finns inkomstskatt eller bolagsskatt – pengar man istället kan använda för att spendera på lyxvaror, vilket leder till att kassaflödet i ekonomin ökar, som i sin tur innebär att det skapas fler jobb för människor som vill ha en lite lyxigare tillvaro och inte enbart leva på den Garanterade Livsinkomsten, även om denna Livsinkomst är fullt tillräcklig för att leva ett anständigt liv.


Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

fredag 5 juli 2013

Garanterad Livsinkomst och Minimilön

En av de största farhågorna människor har när det gäller Livsinkomst är “om alla får en skälig lön att leva på, vem kommer då att utföra skitjobben?” – eftersom ingen vill utföra dessa arbeten. Därför är det nödvändigt att anpassa ”levnadslönen” eller den grundläggande minimilönen i ett Livsinkomstsystem så att den är minst dubbelt så hög som Livsinkomsten, för att göra den till en motivation för människor som vill leva ett mer extravagant eller lyxigt liv, att faktiskt utföra arbetet. Oavsett om det är en vaktmästare, en vägarbetare, en trädgårdsmästare, en barnskötare - vem som helst som arbetar och därmed inte är beroende av en Livsinkomst, får en minimilön som är dubbelt så hög som Livsinkomsten, vilket kommer att se till att det finns motivation för människor att utföra arbetet och för dem som vill förbättra sina liv, medan Livsinkomsten ser till att alla får tillgång till det som krävs för att leva ett anständigt liv.

Skillnaden mellan dessa två inkomster skulle bara vara ett mått på lyx och därför måste företagen tänka på att lönerna – vilka naturligtvis bestäms av arbetskraftens produktivitet – ska likställas med priserna.

Därför kommer prissättning baseras på att se till att det finns minimilöner och att människor har mycket goda inkomster – detta kommer uppenbarligen öka hur mycket pengar som kan spenderas och ekonomin, tillsammans med husmarknaden, bilmarknaden och alla andra marknader som nu har stora och ökande besvär, kommer växa och bidra till ett hållbart liv på jorden.

Så, för dig som är redo att närma dig dessa frågor och titta på hur bäst införa ett Livsinkomstsystem i just ditt land: översätt dessa förslag till ditt språk, skriv egna bloggar om det och bli involverad i ditt lands politiska partier och processer. Undersök vem som är villig att omfamna Livsinkomst och är ingen det, starta ett nytt politiskt parti. Vägen framåt är politisk.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

torsdag 4 juli 2013

Garanterad Livsinkomst Kan Rädda Kapitalismen

Detta borde vara goda nyheter för kapitalisterna.

Detta förslag måste bli en del av ett politiskt partis partiprogram, och en del av deras ekonomiska policy, och de måste marknadsföra det inom den kontext som här beskrivs, för att på så vis övervinna de invändningar mot förslaget som en kapitalistisk syn på världen medför.
Om du tittar på George Bush, David Cameron, och Obama, ser du att alla dessa har förespråkat idén att ”rädda kapitalism”, och att det är en sak som alla måste delta i genom att ”spendera mer”. Men det finns ett problem i världen som består i att det finns färre och färre arbeten, vilket betyder att människor spenderar mindre och mindre, och därför minskar världens ekonomier eftersom de finansiella reserverna, som i slutändan är beroende av hur många människor som medverkar i ekonomin, håller på att krympa. Därför måste vi nu förändra vår syn på ekonomin, eftersom vår nuvarande ekonomiska teori inte har lyckats skapa några effektiva lösningar för världen. Följande kommer visa på hur man löser detta problem.

I alla länder finns det medborgare. De är på grund av sin födelseort medborgare, och har därför en medfödd rätt till medborgarskap. Vi föreslår att denna medfödda rätt ska inkludera alla resurser som finns i medborgarens land – som t.ex. gruvdriftsresurser, vattenresurser, elektricitet, mobiltelefoni och telefoni; alla de punkter som ursprungligen är en del av det landet. Men kanske är det endast möjligt att beakta de resurser som alla behöver på en daglig basis, vilka är mat, vatten, elektricitet, mobiltelefoni, telefoni, och internet. Detta är saker som redan finns i landet, och som har ett inneboende värde. Genom att tillvarata dessa resurser har du en situation där alla inom ett land kan medverka för att bidra till den totala omsättningen av dessa specifika resurser.

Om priset sätts för att vara tillräckligt för att ge en godtagbar utdelning till delägarna – vilket i detta fall är medborgarna i landet – som sedan distribueras till alla de medborgarna i ett land som inte har en tillräcklig inkomst för att nå upp till en livsinkomstnivå, så är det möjligt att skapa ett system som kommer ha mycket intressanta effekter för alla kapitalister. För plötsligt kommer alla människor i landet kunna spendera pengar. Detta betyder att kapitalister som äger någon av de resurser som nationaliseras kommer, så att säga, förlora inkomst, eftersom dessa resurser nu överförs till medborgarna i landet. Alltså återgår resurserna till sina rättmätiga ägare, vilka är medborgarna. Saken är den att om du tar någonting från en suverän stat som ger den staten möjlighet till effektiv säkerhet, och att denna säkerhet går ut på att serva och stödja sina medborgare, då har du begått förräderi. Eftersom korporationerna utgör juridiska personer, och dessa har tagit resurser från medborgarna av ett land, har dessa gjort sig skyldiga till förräderi, och detta har möjliggjorts genom PR och kognitiv desinformation, genom den kontroll som media utöver. Media bör också vara kontrollerat av medborgarna, eftersom media i alla länder alltid utgörs av medborgarnas röster. Därför kommer alla dessa korporationer fortfarande att drivas som korporationer. Den enda skillnaden blir att delägarna är medborgarna, och det blir en sak som rör nationell stolthet, att dessa korporationer är hanterade ordentligt av personer som kvalificerade för, och skickliga inom ett sådant arbete.

Detta kan bli extremt värdefulla resurser vad det gäller att stabilisera ekonomin, och vars vinst kommer vara effektiv, och tillräcklig för att trygga en livsinkomst. För närvarande hamnar denna vinst i ett fåtal elitisters bankkonton – en vinst tillräcklig att utrota fattigdom i hela världen flera gånger om, vilket betyder att det redan skapas tillräckligt med pengar. Uppenbarligen håller denna elit på med en fascinerande sak, vilket är att de ofta sänker priserna på produkterna för slå ut konkurrenter, och detta skapar massiv arbetslöshet i världen. Genom att påstå att ”om vi gör produkterna billigare så kommer fler att ha råd med dem” så försöker elitisterna rättfärdiga detta beteende; men om en person inte har en inkomst så har de ingen möjlighet att köpa produkterna hur billiga de än är. Om man tar denna modell, och man tillämpar den så att varje medborgare får en livsinkomst, då har man gjort så att medborgaren kan spendera pengar. Dessa pengar spenderas i normala fall på korporationer med verksamhetsområden som ligger utanför nationaliseringen, och som förser människor med produkter och tjänster av alla slags typer. Effekten av det blir en ökad omsättning som skulle öka antalet arbetstillfällen, och även vinsterna.

Nu säger du ”Men om alla får en livsinkomst, vem kommer att göra arbetet?” – svaret är enkelt. Minimumlönen bör vara dubbelt så hög som livsinkomsten, så att en person därför blir motiverad att inte använda livsinkomsten utan istället bege sig ut i världen och arbeta, eftersom detta kommer ge dem möjlighet att köpa lyxartiklar. Livsinkomsten kommer nämligen inte vara tillräcklig för att köpa ”extrem lyx” – den kommer vara tillräcklig för att köpa det som är nödvändigt. Den kommer vara tillräcklig för att förse utbildning som är nödvändig, tillräcklig för att ha åtminstone ett motordrivet fordon för att ha den transportmöjlighet som är nödvändig.

Vidare föreslås att livsinkomsten ska kombineras med subsidiärt stöd för byggandet av ett hyfsat hem, eftersom det kommer då att inte bara ge fördelar åt bankindustrin, utan även byggnadsindustrin. Även detta kommer att medföra en ekonomisk putt som innebär ökade finansiella reserver, och en växande ekonomi. Kapitalisten kommer därför att bli lycklig eftersom det kommer finnas många fler möjligheter än vad det gör i dagens läge.

Självklart är den standard som produkter och tjänster har någonting som bör beaktas. Det bör finnas en minimumstandard, och varje land bör ha ett statligt verk som specifikt ser till att de produkter som tillhandahålls medborgarna, håller en kvalité som står sig gentemot den medfödda rätt varje medborgare har att ta del av produkter som har ett sant värde, och att dessa produkter går igenom de hårda test som verket ska ha i uppgift att genomföra. Detta för att försäkra att kapitalister inte bara försöker skapa en vinst, utan faktiskt ger en ordentlig tjänst, eller produkt. Effekten kommer bli att dagens onödiga energikonsumtion minskas, då mängder av produkter för närvarande görs endast för att locka människor genom reklam. Därför bör reklam inte vara baserat på kognitiv desinformation eller genom att manipulera människor in i ett visst emotionellt tillstånd för att köpa en viss produkt. Reklam bör vara baserat på fakta, och därför bör det införas bättre regleringar vad det gäller marknadsföring och reklam, så att människor inte blir psykologiskt manipulerade och utnyttjade, för det är helt enkelt inte acceptabelt.

När du nu har ett system där du har en grundläggande stimulation till arbete, som inkluderar allt från fastighetsförvaltare till vägarbetare, till vilken typ av arbete som helst där minimumlönen är dubbelt så hög som livsinkomsten, kommer du att upptäcka att det finns tillräckligt med arbetare för att göra jobbet som krävs, eftersom de kommer tjäna mera. De som kommer arbeta kommer ha fler fördelar, eftersom de kommer kunna köpa bättre bilar, större hus, och ha en bättre ställning i samhället, vilket kommer motivera människor att leta efter arbeten. Eftersom det är mycket mer pengar i rörelse kommer nya företag att starta, som i sin tur kommer erbjuda fler jobb, och ännu fler möjligheter för människor att tjäna en bättre inkomst i jämförelse med livsinkomsten.

Livsinkomsten måste vara av en sådan natur att den är tillräcklig för en person, eller familj att leva ett anständigt liv, ett liv som är värdigt deras medfödda rättighet som medborgare. Om livsinkomst används på detta sätt blir det gångbart för korporationer att ge upp några av de saker som de kontrollerar till förmån för skapandet av en stabil ekonomi som ser till att det finns mycket mer pengar i cirkulation, vilket öppnar upp fler möjligheter att göra vinster. Genom att göra detta minskar man vissa faktorer som blivit extrema problem, vilket redan undersökts i projekt såsom BIG-projektet i Namibia. Om alla får en livsinkomst minskar kriminalitet och våld, och folk vill förbättra sig själva eftersom de inte längre är desperata. De har gått från desperation till hopp, och de börjar utbilda sig själva bättre.

Alltså är livsinkomsten en ur alla perspektiv effektiv lösning, där man kan försäkra sig om att de mest grundläggande mänskliga rättigheterna som nämns i FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna, faktiskt är praktiskt omhändertagna, och tillgodosedda. Kapitalisterna är nöjda, och de som tror att vissa är lata, och andra inte, är också nöjda, eftersom de nu kan arbeta och tjäna mer pengar, och lämna de andra till att ha mindre pengar. I grund botten är en garanterad livsinkomst vid detta stadium en gångbar lösning för en värld som befinner i extrema svårigheter. Räddningspaket, eller s.k. bailouts kommer inte att fungera, och de personer som faktiskt vill skicka sina pengar till bailouts bör istället investera dem i att utbilda människor om det system som presenterats här, vilket är en blandning mellan socialism och kapitalism, och som skyddar medborgarskapet hos varje person inom ett land. Mellan länder kan sedan utarbetas lösningar för de länder som har mindre resurser, för att utveckla dem till att bygga upp en liknande resursstruktur som genom varje hems resursanvändning ger en tillräcklig inkomst, grundad på den interna användningen av t.ex. mobiltelefoner, internet, elektricitet, vatten, och media, så att därmed en tillräcklig vinst görs för att finansiera livsinkomsten, och att därmed ingen skuld uppstår för att tillhandahålla livsinkomsten.

Detta kommer också lösa ett annat problem som kommer bli mycket stort inom de närmsta 20 åren, vilket är att alla pensioner kommer att vara borta, eftersom den garanterade livsinkomsten kommer ersätta detta system. Det kommer inte längre existera några bidrag till pensionen, eftersom en person kommer ha sin livsinkomst, och pengarna kommer därför att ägas direkt av medborgaren, istället för att investeras i korporationer. Medborgaren kommer själv att bestämma över pengarna, och ta ett beslut om vad som är bäst, och var dessa pengar ska investeras.

Förslagsvis bör alla de personer som får livsinkomsten spara 10 % av pengarna, och använda dessa till att varje månad investera i de korporationer som inte är nationaliserade. Om alla medborgare gör detta kommer följden att medborgarna inom en kort tid äger alla korporationer, och kapitalisterna kommer att ha fått sin vinst, och vi kommer ha ett system där en person som lever på sin livsinkomst, tillslut kommer att kunna försörja sig på utdelningar från sina andelar i korporationerna. De kommer nå en punkt då deras inkomst från andelarna är högre än livsinkomsten, och i ögonblicket då det händer är det inte längre beroende av livsinkomsten och de kan röra sig själva mot att vara självförsörjande.

Den garanterade livsinkomsten måste inringas av vissa regler. En av dessa bör vara att man inte får äga mer än en bil. Om du har två bilar har du tillgång till mer pengar än du borde för att vara berättigad till livsinkomst. Och om du har ett arbete, vilket kommer vara avlönat i enlighet med minimumlönen som är dubbelt så hög som livsinkomsten, då behöver du inte livsinkomsten eftersom du är självförsörjande. En annan person kan då tal del av livsinkomsten istället för dig, eftersom det konstant anländer nya personer i denna värld som kommer behöva hjälp att ta sig själva in i systemet.

All utbildning inom systemet, och landet bör vara tillgodosedd av livsinkomsten. Eftersom utbildning handlar om levnadskall, och inte vinstintresse, bör alla pedagoger och lärare som är en del av utbildningsystemet endast ges livsinkomsten. All utbildning bör vara kostnadsfri för medborgaren, eftersom det är en mänsklig rättighet för var och en att få en utbildning; på så sätt skapas utbildning till att vara en möjlighet för de som har ett kall, och som önskar lära sig mer utan en baktanke om att kunna tjäna mer pengar, eftersom det gör det såsom en tjänst åt sina landsfränder.

Det finns en sak som är av essentiell vikt vad det gäller livsinkomsten: ingen i systemet, ingen medborgare kommer att betala inkomstskatt. All skatt kommer istället att istället att vara mervärdesskatt, säljskatt, eller importskatt. Om du har en stat som är ansvarsfull, eftersom du har ett ekonomiskt system som gör att var och en kan fungera effektivt inom systemet, då behöver du inte ta ut en överdriven skatt. I dagsläget spenderas mycket skatt på vägarbete och kommunikationer – alla dessa saker kan hanteras inom hushållet.

En av sakerna som kan fungera ganska effektivt är att i ett land ha en tulltaxa på de vägar som sköts och underhålls av staten. Detta innebär att du får betala skatt i förhållande till det användande av den vägen. Men i detta förslag kommer inte skatt att användas för att betala för livsinkomsten, utan resurserna för denna kommer från de vinster som de nationaliserade företagen och korporationerna uppnår. Säljskatten och mervärdesskatten kommer vara dimensionerade i förhållande till din medverkan i systemet, och det är därför ett rättvist sätt att omstrukturera inkomstskatten.

Det krävs att hela systemet digitaliseras för att säkerställa effektiv handläggning och kontroll av ut- och inbetalningar. Utbetalningen av livsinkomsten kommer att göras genom ditt bankkonto, och systemet kommer därför att vara omedelbart, och samhället kommer att röra sig mot ett kontantfritt tillstånd. Men i detta kontantfria samhälle kommer du ha tillräckligt av vad du behöver, och ingen kommer att kunna ta bort din inkomst, eftersom du är garanterad denna inkomst såtillvida att du inte har ett arbete. Detta betyder i sådana fall att du har dubbel inkomst.

I detta förslag kommer det finnas ett svar oavsett vad slags invändning någon kan ha. Alla kommer att bli nöjda. Det är en väldigt enkel lösning som kommer att lösa många av de problem som finns i världen idag.

Självklart kommer det på grund av den industriella och tekniska effektiviseringen i samhället att bli mindre jobb tillgängliga, vilket betyder att effektiviteten kommer öka, och kapitalinsatser minska. Om arbetslöshet uppstår kommer livsinkomsten att finnas där, och möjliggöra för verksamheter att utvecklas som är baserade på mänsklig uppfinningsrikedom; det där ordet som kapitalister gillar att använda.

Kapitalisterna, de som vill tjäna pengar i systemet, kan i lugn och ro komma på nya idéer för att skapa nya arbetstillfällen, och lyfta människor till att ha en högre inkomst, eller i minsta fall det dubbla av livsinkomsten. Därför kommer alla begär, alla hopp att bli besvarade, och på ett sätt kommer principen om lyckosökandet att uppfyllas, och istället för att det endast finns ett land av möjligheter (USA), kommer det nu att finnas en värld av möjligheter – där du kan vara allt du vill bli, och tillfällena är oändliga.

En strikt miljöpolicy måste implementeras och upprätthålls, och avfall måste bli omhändertaget, och därför krävs det att vår nuvarande utbildning höjs till en ny nivå av medvetenhet. På så sätt var individ vara lycklig, och inte oroa sig över vad andra har, utan istället fokusera på sitt eget arbete, för om de vill finns det möjligheter även för dem att tjäna pengar.

Livsinkomsten är en lösning för världen som leder till att alla har samma möjligheter. Om du inte vill använda dig av den möjligheten så finns livsinkomsten. Och om du vill använda dig av de tillfällen som ges kommer arbetet att avlönas med minst den dubbla livsinkomsten.


Hur stor livsinkomsten ska vara kommer att räknas ut i förhållande till de behov en person eller familj har för att kunna leva ett bekvämt liv. Här måste man antagligen titta på en sak som måste förändras, vilket är växelkurser. Det måste finnas endast en växelkurs, eftersom behovet av en växelkurs inte längre kommer att finnas, då dessa kurser endast används av rika länder att stjäla resurser från fattigare länder; detta är inte längre behövligt eftersom det finns tillräckligt med pengar för att betala för resurserna. Vi behöver alltså inte växelkurser längre, men du kan fortfarande ha dina egna pengar, och värdet av dessa är jämlikt med alla andra typer av pengar. En euro är en dollar, och en dollar är en yen, och en pund är en rand, och en rand är en peso, och detta kommer leda till att vi inte längre har några löneslavar.

Detta är uppenbarligen den ultimata patriotiska lösningen som du någonsin skulle kunna komma på, så var en patriot och stöd den garanterade livsinkomsten. Och kapitalister, kom ihåg, här är ert ultimata tillfälle att tjäna pengar. Ni har aldrig haft ett så bra tillfälle förut, eftersom nu kan ni tillfullo utnyttja er färdighet att skapa produkter som människor verkligen vill ha. Ha så roligt!

Ställ dig bakom livsinkomsten, och BAStäm dig för att du är värd att leva ett fulländat liv – tiden är inne!

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

tisdag 2 juli 2013

Garanterad Livsinkomst och Nationaliserade Resurser


För att idén om Livsinkomst, som för närvarande drivs av olika grupper, ska fungera, krävs att man tittar på resurserna som finns inom ett land. Det sätt som skulle vara mest effektivt för att få fram en källa, ur vilken kan tas de finansiella resurser som krävs för en Livsinkomst, så att alla kan få sina grundläggande behov tillfredsställda, är att nationalisera alla resurser inom ett land. Och att strukturera de produkter, och resurser som produceras genom en fastlagd prissättningsmall, och därmed skapa tillräcklig avkastning för att kunna betala för Livsinkomsten.

Detta innebär att medborgaren blir en delägare till den nationaliserade resursen, och att medborgaren gynnas av detta delägarskap genom Livsinkomsten. I sin tur leder detta till utvecklandet av en konsumentmedvetenhet där resursen, vare sig detta är gruvbrytning eller produktion, blir attraktiv på marknaden eftersom vinsten går tillbaka till medborgaren i formen av Livsinkomst. På detta sätt blir Livsinkomsten möjlig att genomföra. Detta är en form av socialism som tillrättalägger kapitalism, eller principen om privat ägande av kapital, till att gynna alla medborgare i ett land såsom ett grundläggande kapital, vilket blir den basresurs som utnyttjas i folkets bästa intresse.

På detta sätt tar aktiebolaget över ansvaret som regering, och delägare blir medborgaren, och vinsten blir Livsinkomst. Därmed har du en lösning för att etablera integritet, och få ett slut på fattigdom inom ett land. Utifrån detta perspektiv kan man sedan utveckla en konkurrerande företagsstruktur, men det finns vissa saker som inte får tillåtas. Tävling och konkurrens ska inte leda till att fattigdom skapas, eller människor drivs till svält, eller att människor inte har ett skyddande hem, eller mat – det där är inte konkurrens, eller sund tävling, det är ren brutalitet och är ett fullständigt oacceptabelt beteende.

Idén om att konkurrens, och marknadskrafter ska ”ordna upp allting” är bevisligen en ren fars. Det som måste ske är att folket handlar politiskt och driver genom en ekonomisk förändring där de nödvändiga resurserna nationaliseras, medborgarna görs till delägare och får utbetalt en Livsinkomst som kommer från den genererade vinsten, och att medborgarna motiveras att köpa produkterna, samt resurserna som är nationaliserade, genom att få dem att förstå att de då stödjer sitt eget företag. Här har du alltså en lösning för en fungerande Livsinkomst.

Några av fördelarna med en Livsinkomst på det sätt som här föreslagits, är att det sker en omfördelning av resurser, och detta leder till en intressant följd: fler människor kommer ha pengar att spendera på de grundläggande saker som behövs för ett hyggligt liv. I sin tur kommer detta innebära att företag, och bolag tjänar mer pengar, eftersom det finns mer finansiella resurser i rörelse. Därför kommer vi att se ekonomiskt tillväxt, fler arbetstillfällen, och människor kommer kunna ta för sig av dessa arbetstillfällen, vilket ytterligare spätt på den ekonomiska tillväxten.

Vad som måste förstås är att utan att ha tillgång till resurser är det omöjligt att etablera en garanterad Livsinkomst för alla. De nuvarande resurserna är begränsande på grund av korporationens absoluta kontroll och den extrema konkurrensen, vilket har medfört en begränsad tillväxt av finansiella reserver, och minskat antalet människor som kan medverka i ekonomin, och med sitt arbete skapa ekonomisk tillväxt. Denna omständighet innebär ett problem som måste lösas. Lösningen är att expandera kapitalism genom nationalisering, och göra medborgarna till delägare till de nationaliserade resurserna. De resurser som måste nationaliseras är framförallt telekombolag, elektricitet, och vattenbolag, och generellt alla de resurser som utgör ett grundläggande behov för var och en. Dessa korporationer måste vara styrda av personer som är kvalificerade, och jobbar mot staten, och delägarna måste vara medborgarna. Priset som dessa korporationer erbjuder sina tjänster, och produkter till måste vara tillräckligt högt för att hållbart kunna betala en Livsinkomst till alla – varigenom du har en lösning till våra nuvarande problem, så att vi i sinom tid kan etablera ett nytt finansiellt system.

Låt oss återkoppla: om man tar våra grundläggande resurser såsom energi, telefoni, mobiltelefoni, och vatten, och man begär ett pris för dessa produkter som är tillräcklig för att skapa en vinst som möjliggör en Livsinkomst, och detta pris betalas av alla inom landet eftersom de är beroende av dessa produkter – då har du en stabil inkomst, eftersom du har en stabil kund/användare, och kunden kan betala för produkten och det blir en del av deras grundläggande levnadsbekvämligheter. Detta är endast ett exempel. Gruvbrytning, och andra typer av naturresurser är i en liknande position, och bör även de tillhöra ett lands medborgare, och ingen annan.

Tävling, och konkurrens är bra om man tävlar mot sig själv för att skapa en bättre produkt, och skapa en utveckling som gynnar alla – att tävla på detta viset är sunt förnuft. Tävling, och konkurrens som leder till förstörelse, fattigdom, svält, och som driver människor från sina hem, och skapar extrem rikedom för endast ett fåtal, är inte att konkurrera, eller tävla – det är ren nonsens, brutalitet, och missbruk av alla mänskliga rättigheter på alla sätt.

Studera de universella mänskliga rättigheterna, och studera även de mänskliga rättigheter som utvecklats av Stiftelsen för ett Jämlikt Liv. Förstå att det nu är hög tid att vi tar itu med detta problem politiskt, och genomför en förändring i denna värld – den nuvarande situationen i världen kommer inte bli bättre. Gå med oss, och utforska lösningar för en bättre värld.

Det är dags för en förändring.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.