fredag 5 juli 2013

Garanterad Livsinkomst och Minimilön

En av de största farhågorna människor har när det gäller Livsinkomst är “om alla får en skälig lön att leva på, vem kommer då att utföra skitjobben?” – eftersom ingen vill utföra dessa arbeten. Därför är det nödvändigt att anpassa ”levnadslönen” eller den grundläggande minimilönen i ett Livsinkomstsystem så att den är minst dubbelt så hög som Livsinkomsten, för att göra den till en motivation för människor som vill leva ett mer extravagant eller lyxigt liv, att faktiskt utföra arbetet. Oavsett om det är en vaktmästare, en vägarbetare, en trädgårdsmästare, en barnskötare - vem som helst som arbetar och därmed inte är beroende av en Livsinkomst, får en minimilön som är dubbelt så hög som Livsinkomsten, vilket kommer att se till att det finns motivation för människor att utföra arbetet och för dem som vill förbättra sina liv, medan Livsinkomsten ser till att alla får tillgång till det som krävs för att leva ett anständigt liv.

Skillnaden mellan dessa två inkomster skulle bara vara ett mått på lyx och därför måste företagen tänka på att lönerna – vilka naturligtvis bestäms av arbetskraftens produktivitet – ska likställas med priserna.

Därför kommer prissättning baseras på att se till att det finns minimilöner och att människor har mycket goda inkomster – detta kommer uppenbarligen öka hur mycket pengar som kan spenderas och ekonomin, tillsammans med husmarknaden, bilmarknaden och alla andra marknader som nu har stora och ökande besvär, kommer växa och bidra till ett hållbart liv på jorden.

Så, för dig som är redo att närma dig dessa frågor och titta på hur bäst införa ett Livsinkomstsystem i just ditt land: översätt dessa förslag till ditt språk, skriv egna bloggar om det och bli involverad i ditt lands politiska partier och processer. Undersök vem som är villig att omfamna Livsinkomst och är ingen det, starta ett nytt politiskt parti. Vägen framåt är politisk.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar