tisdag 9 juli 2013

Garanterad Livsinkomst och Pensioner

Inom det Garanterade Livsinkomstsystemet kommer varken arbetslöshet, försäkringar, förmåner, pensioner eller livförsäkring existera. De resurser som befolkningen har ägandedel av är vad som möjliggör livsinkomsten, och man kvalificerar sig för att dra nytta av sin ägandedel när man är arbetslös, när du går i pension eller när du är av en eller annan anledning blir oförmögen att arbeta - detta innebär att det aldrig finns ett skede då man saknar det kapital som krävs för att livnära sig själv.

De branscher som för närvarande drar nytta av alla motgångar i en människas liv behöver inte längre existera, eftersom din bas

inkomst ombesörjer alla punkter och ser till att ingen någonsin står utan kapital när de är arbetslösa eller om du har varit med om en olycka och du inte kan jobba, vilket innebär att du fortfarande kommer att ha en inkomst, och detsamma gäller familjer där den som tjänat pengar dör, eftersom familjen fortfarande är berättigad en inkomst.

Alla dessa punkter där försäkringar existerade och som människor har placerat sina pengar i, har orsakat stor förödelse i världen, och inom den finansiella sektorn, eftersom dessa pengar sedan flödat in i aktiemarknaderna och skapat oreda när det gäller världsmarknadspriserna på t.ex. livsmedel, och skapat idén om att det tydligen "finns sätt att tjäna pengar" och på så vis blivit en del av den globala kasinomarknaden.

Slutet på denna kasinomarknad är möjlig med en Garanterad Livsinkomst, även om somliga företag förmodligen fortfarande till viss del kommer delta i den – skillnaden är att din ägandedel inte längre kommer överlåtas till storföretag eller livförsäkringsbolag, istället kommer det vara den enskilde som investerar genom sin bank – banken som är den enskildes eget företag där hen har aktier som kommer att hantera investeringar i privatägda och finansierade företag, så att fördelningen av pengar och förvaltning av systemet blir så effektiv som möjligt.

Allt detta kan väldigt enkelt datoriseras, och fungera som en pålitlig mekanism när den väl införts och testats. På så vis kan vi minska de problem som uppstår när människor begår misstag, eftersom man med maskinen och mjukvaran kan hantera distributionen, och placeringen av investeringar mycket enklare. En medborgare kan alltså bestämma sig för att de vill stödja ett visst företag och köpa aktier i det, och när sedan bolaget redovisat en vinst gynnas medborgaren genom vinstutdelning – dessa utdelningar är skattefria, eftersom det varken finns inkomstskatt eller bolagsskatt – pengar man istället kan använda för att spendera på lyxvaror, vilket leder till att kassaflödet i ekonomin ökar, som i sin tur innebär att det skapas fler jobb för människor som vill ha en lite lyxigare tillvaro och inte enbart leva på den Garanterade Livsinkomsten, även om denna Livsinkomst är fullt tillräcklig för att leva ett anständigt liv.


Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar