måndag 26 augusti 2013

Garanterad Livsinkomst: Beskattning och Transparens

Ett av de fundamentala problemen i världen vad det gäller hur brott uppkommer är genom skatter och skatteflykt, och därför anlitar framförallt företag advokater för att finna kryphål i lagarna; så att de kan skapa alla möjliga sorters stiftelser, och biståndsorganisationer för att kunna undvika beskattning; och med vilka de influerar marknader och mängden tillgängligt gods för konsumenten, för att på så sätt öka sina vinster. Vad det gäller den Garanterade Livsinkomsten föreslås att det inte finns någon skatt på personlig nivå, och inte heller på företags och bolagsnivå, och att beskattning istället sker genom mervärdesskatt, försäljningsskatt, och om det är nödvändigt någon slags import- eller tullavgift.

Stiftelser och biståndsorganisationer borde tas bort eftersom de i egentlig mening endast gör arbetet som borde ha skötts av staten. Och eftersom staten är folket, så är staten inte något slags separat bolag utan istället folkets sociala arm. Därför är allt arbete som för närvarande sköts av biståndsorganisationer egentligen ett arbete och ett ansvar som bör falla på den folkägda staten, och att detta görs till förmån för folket. Den felfördelningen av ansvar som existerar idag, har skapats för att främja skatteflykt, vilket placerar stater i en pressad finansiell position där de måste låna pengar, och enorma delar av statsbudgetar går till att betala räntekostnader; och det är ju helt enkelt dåraktigt eftersom det bara gör så att staten blir än mer ineffektiv.

De mest eftersökta jobben i världen borde vara de inom staten, eftersom de bör kräva den högsta nivån av expertis, med mycket klara riktlinjer för att försäkra att arbetet som levereras är vid alla tidpunkter utan tvivel det bästa det kan vara. Trots allt är själva fundamentet i den respekt som finns mellan medborgare baserat på en tillit att gods, och tjänster levereras vid behov. Detta hindras av den nuvarande metodologin där framförallt vinstmaximering och skatteflykt spelar en roll, och där statens tjänster blir underminerade, och många fall medvetet för att på så vis generera vinst. Denna form av beteende, som är ett slags finansiellt förräderi borde bli kriminaliserat på alla sätt.

Därför borde redovisning och bokföring automatiseras; detta innebär en universell mjukvara som är länkad till bankindustrin, vars verksamhet styrs av den Garanterade Livsinkomsten, vilket automatiskt kontrollerar vinstmarginaler och kontrollerar inkomster för att säkerställa att minimilönen aldrig understigs, samt även ser till se att systemet aldrig kan bedras eller användas för bedrägeri.

Den enda anledningen till varför det inte finns någon transparens vid någon nivå när pengar rör sig är på grund av det finns oärlighet. Absolut transparens innebär att ingenting är gömt, och detsamma borde tillämpas vad det gäller prissättning av varor, så att man försäkrar att då ett företag bedriver sin verksamhet, att det finns tillräckligt med pengar för att alla ska få löner, och att det finns tillräckligt med vinst för investerarna, så att mervärdesskatten och försäljningsskatten blir effektivt inbetalda. Allt detta kan bli automatiserat, vilket tar bort den mänskliga faktorn som vid detta stadium orsakar många problem, eftersom frestelsen fortfarande existerar att missbruka resurser för ens egen personliga förmån. Detta kommer i sinom tid att stoppas genom utbildning och förståelsen om att frid och harmoni är beroende av vår förmåga att lita på varandra.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar