tisdag 13 augusti 2013

Garanterad Livsinkomst och Fackföreningar

I ett demokratiskt system där medborgarna väljer en förvaltning, såsom en regering, att se efter deras välbefinnande och mänskliga rättigheter, bör kollektiva förhandlingar aldrig vara nödvändigt, och inte heller existensen av fackföreningar. Arbete är ett kapital, och ett av medborgarens bidrag till sitt land för att göra detta till en bättre plats för alla. Det faktum att fackföreningar och kollektivavtal är nödvändiga för att försöka genomdriva de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, såsom rätten till ett värdigt liv och finansiell ekonomisk stabilitet, visar att det är något fundamentalt fel med det system som för närvarande accepteras. Garanterad Livsinkomst och minimilön är begrepp som bör utgöra grunden i ekonomistudier, för att säkerställa att utformningen av det ekonomiska systemet möjliggör detta. Därför bör konkurrensen inom skapandet av produkter och grundläggande nödvändigheter grundas på kvalitet och effektivt stöd, och inte på att pressa ner priserna lägre för att skapa mer arbetslöshet och förstöra de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Fackföreningar bör undersöka Garanterad Livsinkomst och använda deras kollektiva förhandlingsstyrka för att arbeta mot en ekonomisk lösning som är effektiv för alla medborgare i landet. Ledare som inte kan säkerställa de grundläggande behoven för alla medborgare och som inte skyddar medborgarnas rättigheter bör inte väljas – och det är fördelen vi har med demokrati. Demokratin bör inte vara det absoluta gyckel som det är nu, utan borde vara det verktyg med vilket vi ser till att vår representation i själva verket representerar våra grundläggande mänskliga rättigheter, inte bara för dig själv, utan för samtliga medborgare i ett land - det är sann patriotism. En patriot ser efter alla människor i landet, inte enbart sin egen ficka.

Vi räknar med att det kommer kunna finnas några fackföreningar som faktiskt kan fungera inom förståelsen av vad som är bäst för alla medborgare i ett land, och att se till att de erkänner och ser sig själva som en politisk kraft som leder till förändring.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar