måndag 5 augusti 2013

Garanterad Livsinkomst och Sänkta Priser


Genom tidernas lopp har ekonomisk teori bevisats vara ineffektivt vad det gäller att effektivt administrera resurser för att försäkra att varje individ drar fördel av, samt blir en effektiv deltagare i ett hållbart världssystem. Vi föreslår därför att ekonomisk teori förvisas till att tillhöra kategorin konspirationsteorier, eftersom de senaste decennierna är ett klart bevis för att våra ekonomer konspirerar för att skapa större ojämlikhet och förstör ekonomins kapacitet att ge tillräckligt med arbeten för att försörja jordens befolkning, och låter all produktion hamna i händerna på endast ett fåtal korporationer. Hittills har ekonomerna varit oförmögna att finna en lösning – och samtidigt har de få som gynnas av tillämpningen av dagens ekonomiska konspirationsteorier blivit ofattbart rika, och det verkar inte finnas något slut på detta inom synhåll.

Här måste vi även beakta kognitiv desinformation. Vår psykologi är även den baserad på teorier som inte leder till att människor blir effektivt utbildade om hur sinnet fungerar. Istället används det mänskliga sinnets svagheter, som skapar beroende och kontroll – såsom känslor, emotioner och tankar – och marknadsförs såsom att vara en accepterad del av att vara människor. Dessa svagheter utnyttjas genom reklam, media och Hollywood – för att begränsa människans förmåga att ifrågasätta de nuvarande omständigheterna på jorden, och istället få människan att acceptera dessa. Utöver detta har vår utbildning och våra utbildningsteorier förminskat människas kapacitet att resonera till en sådan grad att vi nu har ett fundamentalt fördummat samhälle, med en oförmåga att använda grundläggande matematik, eller att läsa och förstå innebörden av ord. Istället har ideologin skapats att man måste få saker och ting att låta fantastiska utan att förmedla praktiska lösningar, och hur dessa ska tillämpas. Det är en form av fullständigt disassocierad informationsöverföring, där grunden för vårt konsumtionsbaserade system vilar på besparingar, och att göra produkter billigare, eftersom detta tydligen är konkurrens enligt vad ekonomisk teori gör gällande.

Du borde ta ett papper och göra lite matematiska uträkningar: om du minskar priset, vilket innebär att du minskar värdet på arbetskraft, då minskar du även inkomst, och detta har nu pågått under decennier. Den riktiga inkomsten har minskat, och inflation har gått upp för vissa saker – vissa grundläggande saker har blivit billigare, och idén om besparingar förstärkts.

Den mekanism som möjliggöra prisdumpning är teknologiska framsteg, och när du låter maskiner ta över människans arbete – vilket borde vara baserat på kapital och utvecklingen av mänsklig kapacitet, vilket i sin tur borde gjort människans liv än mer värdefullt; emellertid har det omvända inträffat. Minskade priser har inneburit minskande inkomster och högre arbetslöshet, trots detta ses utvecklingen som ekonomiskt effektiv, och anses vara ett förbättrande av kapitalismen. Samtidigt har vi växlingskursen, som innebär att vissa länder har en högt värderad valuta, och andra en lågt – dessa används sedan för att förflytta resurser mellan länder i formen av korporationer, vilka ägs av politikerna – detta skapar monopol som orsakar omfattande fattigdom. Faktum är att denna förflyttning av resurser i teorin borde vara till förmån för alla medborgare inom ett land.

Här kan vi beakta vår tidiga spelteori som blev inlärd hemmet genom spel som monopol, vilket har spelat en stor roll i utformningen av den teori som anses allmänt accepterad att leva utifrån på jorden. Detta har lett till att vi accepterat att endast ett fåtal stora kapitalägare existerar, och deras kapital består inte nödvändigtvis av land eller resurser, utan istället pengar – och eftersom de har mycket funkar tydligen systemet för alla. Men vi vet alla att så inte är fallet.

Ideologin om lägre priser har orsakat stora problem, såsom teorin att en livsinkomst kommer innebära att priser stiger, vilket tydligen är att se som en dålig sak. Uppenbarligen måste priser stiga, eftersom vi måste skapa mer pengar, vi måste erkänna människans värde, annars kommer kapitalism inte att fungera. Mänskligt arbete är kapital, och detta kapital borde öka eftersom människorasens grundläggande kapacitet och kunskap har ökat, och därför borde ett högre värde placeras på denna. Istället minskar värdet, och på grund av detta ökar ojämlikhet och antalet människor som lever på existensminimum, och de kan inte göra annat än att spendera all sin tid till att försöka överleva. Eftersom de är upptagna med att försöka överleva har de ingen möjlighet att utmana det nuvarande systemet – de har inte tid att utbilda sig själva, och skapa lösningar som kan lösa problemet. Vi har även kommit att acceptera att de som har gynnsamma positioner i systemet och tillräckligt med resurser, och tid för att förstå problemen, tydligen inte klarar av detta och inte kan använda grundläggande matematiska principer, såsom det faktum att 1 + 1 = 2.

Om vi vill försörja världen, och göra detta med ett system som kapitalism, då måste vi skapa tillräckligt med pengar. Vi kan skapa tillräckligt med pengar genom att värdesätta produktionen så pass högt att det i vinsten – eller bruttovinsten – finns tillräckligt med pengar så att alla som är en del av produktionen, även bakåt i tiden, tjänar tillräckligt med pengar. Detta skulle öka möjligheten för alla att tjäna pengar, och det skulle i sin tur minska ojämlikhet.

Vi kan inte närma oss den Garanterade Livsinkomsten i den här världen genom att använda våra för närvarande accepterade ekonomiska konspirationsteorier, eller genom att värdesätta våra nuvarande ekonomer. Vi föreslår att var och en sätter sig in i den grundläggande mekaniken bakom hur världssystemet fungerar, genom att läsa författare som Noam Chomsky, vilket kommer leda till att du förstår vad det innebär att kunna tänka kritiskt och självständigt. Emellertid är det inte tillräckligt att förstå vad han delar med sig av – vi måste bli politiskt involverade så att problemen inom vår utbildning kan lösas. Detta kan göras i förståelsen om att när vi inte skapar lösningar på en politisk nivå genom folkligt samtycke, hamnar vi alla i en position där vi inte har någon makt – och detta är precis vad som har hänt. Medborgaren i denna värld har ingen politisk makt eftersom vi blivit influerade av media, och information utan att ha någon förmåga att skilja mellan vad som är en faktisk verklighet som skulle resultera i vad som är bäst för alla, och det som är en konspirationsteori, baserad på att skapa en känsla inom oss som kontrollerar vårt beteende och våra röster – och som i sin tur får oss till att bli en del av problemet.

För att ett kapitalistiskt system ska fungera, och för att skapa en livsinkomst till alla, vilket innebär att alla har tillräckligt för att överleva, och uppleva ett liv på jorden med de grundläggande behoven tillfredsställda, så krävs det att tillräckligt med pengar rör sig som är skapade genom arbete ackumulerat i tiden, och insättningar genom tiden. Detta borde ha växt i generationer vid det här laget, och världen borde ha varit en plats fylld med rikedom. Istället, och synbarligen avsiktligt, har vi häpnadsväckande nog, genom en form av medvetet sabotage, istället för att skapa en växande ekonomi såsom ett resultat av ackumulerat arbete, intelligens och forskning genom tid, förminskat vår förmåga att ta hand om alla världens medborgare, och fortsatt att på alla sätt rättfärdiga detta genom att använda alla möjliga teorier och åsikter – istället för att hantera de faktiska omständigheterna. Till och med vårt judiciella system använder sig av åsikter, och vår politik använder sig av åsikter – vi hör aldrig fakta. Vår media som borde vara en loggbok över verkligheten, arbetar med åsikter och inte fakta. Media skapar alltså åsikter, istället för att agera på ett sätt som säkerställer att denna resa på jorden är värdefull för varje människa. Vi har inga journalister med integritet, och detta är beklagligt – men detta kommer att nå sitt slut eftersom situationen på jorden kommer att förvärras avsevärt.

Att endast tänka på lösningar gör dem inte verkliga, eller praktiska i verkligheten, och just att tänka och inte agera är en del av problemet att världens ekonomiska system kollapsar. Det är dags för en förändring – tiden är inne att ge oss själva en grundläggande utbildning om hur ekonomin kan fungera, och ge oss själva ett konkret mål att arbeta gentemot, så att vi kan skapa ett system där en grundläggande livsinkomst är garanterad för var människa.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar