torsdag 5 september 2013

Garanterad Livsinkomst och Prissättning av Handelsvaror

Marknadsliberala teorier antyder att utbud och efterfrågan bestämmer priset, och att det tydligen finns en "marknadskraft" som till syvende och sist bestämmer vem som kommer vara rik och vem som kommer vara fattig. Oddsen – det här känner du till om du har spelat Monopol - är att "den som har pengar kommer bli rikare eftersom de kommer få mer". Detta sker mycket effektivt genom prissättning av handelsvaror, eftersom framtidens marknad och inrättandet av prissättningen genom detta kollektiva vansinne, i stället för sunt förnuft - till exempel att bestämma priset på mat på detta sätt som i ett gigantiskt casino - är verkligen inte ett effektivt tillvägagångssätt för någon kompetent regering när det gäller att förse medborgarna de företräder med livsmedel.

Ta till exempel livsmedel i en kapitalistisk värld där arbetskraft är ett kapital och din mat ett kapital, och regeringssättet är ett kapital, och de pengar du har ett kapital: skapandet av livsmedel och utfodringen till medborgarna och att sedan göra överskottet tillgängligt på de öppna marknaderna är såsom det bör fungera. Där livsmedelspriserna avgörs av och är baserade på arbetsinsatsen och insatsvarans kostnad, och den historiska värdetillväxten genom den ackumulerade prestationen av människans deltagande på jorden. Dessa är de aspekter som måste ingå i prissättningen för att säkerställa att dessa människor inte har behov av en livsinkomst, eftersom det finns tillräckligt med vinst för dem som arbetar med att producera maten för att kunna leva ett anständigt liv, och tillräckligt med vinst för att kunna betala lantarbetarna ordentligt så att de kan utföra sitt arbete passionerat, och inte för att de är tvungna att göra det eftersom de inte har något annat sätt att försörja sig på.

Tänk er, alla ni som är involverad i idéerna om "medvetande", till exempel, och som menar att "händer som vidrör saker har ett inflytande på dess natur". Detta skulle innebära att om maten är producerad av fattiga människor som är desperata att försörja sig, och som inte får tillräckligt med pengar, och därför ständigt upplever ilska, ångest och rädsla = detta skulle då överföras till vår mat och eftersom vi accepterar det som "okej", och accepterar konsekvensen av denna typ av produktion som "okej", och därför också accepterar konsekvensen av att förtära och integrera detta i vår kropp som "okej", utan att inse och förstå att det är att på detta viss vi bidrar och medverkar till att skapa fler sjukdomar på jorden.

På råvarumarknaderna, inom prissättning av livsmedel och i hela detta gigantiska kasino, bryr de som gör vinster sig inte om detta eftersom de kan skapa en hälsoprodukt som de placerar på marknaderna för försäljning, och på så vis fortsätter cykeln av utbud och efterfrågan som resulterar i tvångsarbete och ekonomiskt slaveri.

Med Garanterad Livsinkomst föreslår vi att vi börjar titta på den verkliga vetenskapen, inte bara den genetiska modifieringen som man försökt styra genom patent och påverka livsmedelsförsörjningen genom att påverka och kontrollera befolkningens smak och preferens, och därmed ha kontrollen över priset. Priskontroll i Garanterad Livsinkomst är inte en fråga om kontroll, utan en fråga om sunt förnuft: om arbetsvillkoren av livsmedelsproduktionen inte är hälsosam, kan inte heller maten vara det, vilket Masaru Emotos studier av vattenkristaller visade - och dessutom kan det inte producera ett sunt samhälle, eftersom prissättningen inte är hälsosam - det kapitalistiska systemet är inte hälsosamt, det finns inte tillräckligt med pengar i rörelse och din skuld kommer att öka! Och då, eftersom du skapar systemet genom en form av konflikt, är det enda sättet du kan sedan rädda systemet genom konflikt. Kapitalismen har genom tiden visat att "krig är nödvändigt" för att kunna fortsätta existera och förnya ekonomin, och för att kunna skapa arbetstillfällen och pengar för en minoritet.

Råvarumarknaderna och öppna marknader behöver förändras på så vis att då ett land producerar en viss vara och levererar det först till sina egna medborgare, kan överskottet - vilket kan bestämmas utifrån vad som behövs i världen, precis som det görs med olja - säljas till alla de andra länder som behöver en viss vara, så att de kan få tillgång till den på den öppna marknaden till ett pris som inte orsakar fattigdom och svält, utan istället förstärker den globala ekonomin.

Arbete har förlorat allt kapitalvärde vilket innebär att om ditt arbete inte är värt någonting har du heller ingen makt med vilken du kan säkerställa ditt eller din familjs ekonomiska eller hälsomässiga välbefinnande - och då kan ett land inte stödja sina medborgare genom korrekt ledning. Och här måste kapitalisten, den välbärgade, förstå enkelheten i den Garanterade Livsinkomsten. Om du har medborgare som har mer pengar att spendera och du enbart har ett system som fokuserar på konkurrens baserad på prissättningen, kommer det att orsaka ett minskat pengaflöde. Därför föreslår vi att konkurrensen är baserad på värdet, teknik och effektivitet.

Om man konkurrerar om saker som verkligen är värdefulla, såsom en bättre garanti, bättre produktkvalitet eller en unik och innovativ produkt, är det en sund användning av konkurrens som inte skadar: det höjer värdet på produkten. Men att konkurrera baserat på enbart priset, och hävda att de globala priserna kommer att vara "bra för medborgarna", medan kvaliteten på produkterna ständigt sjunker tyder detta på att det är något riktigt fel i vårt resonemang! Eftersom bevisen är väldigt tydliga att detta inte är hur verkligheten fungerar. Det faktum att detta ens är tillåtet och inte ses som förräderi på grund av hur det skadar medborgaren, avslöjar i vilken utsträckning vi ännu inte är medvetna om hur vi har orsakat vår egen kris och död.

Hur arbetskraft minskar i kapitalvärde med krympande priser på handelsvaror, och att lägre priser skapar arbetslöshet och svält, bör vara en del av vår gemensamma förståelse av ekonomin. Men ser ni något av detta i nyheterna? Förstår våra journalister egentligen ens det faktum att de inte rapporterar om roten och orsaken till de problem vi hör och läser om varje dag? Att vi misslyckas med att se hur det är genom vår gemensamma acceptans av ekonomisk ojämlikhet som vi accepterar vartenda problem och därför också konsekvenserna som härrör från att inte stödja varje enskild individ att leva på bästa möjliga hållbart sätt, är ett stort problem.

Fakta är att om den arbetskraft som sätts in i produktionen av ett livsmedel inte kompenseras effektivt i och genom priset, och om distributionskedjan inte kompenseras och alla som deltagit i livsmedelsprocessen inte kompenseras ordentligt, skapar vi i slutändan fattigdom genom att producera mat.

Hur har vi skapat fattigdom? Vi har mat till ett lägre pris, vilket innebär mindre skatt = vilket i sin tur innebär en svagare social välfärd = vilket dessutom innebär att det inte finns tillräckligt med pengar för att stödja alla medborgare - just därför uppstår revolutioner. Varför skulle vi göra detta medvetet, såvida det är att vi inte ens förstår - att vi faktiskt skapar problemen genom ideologier som "fria marknadskrafter" och "utbud och efterfrågan".

Utbud och efterfrågan är mycket enkelt: det bör vara baserad på: Vad är utbudet? Finns det tillräckligt med mat för alla? Detta innebär att efterfrågan är hur mycket vi behöver, hur stort överskottet är, och om vinsten från detta kan stödja alla som är inblandade i tillverkningsprocessen för att kunna leva ett anständigt liv - det är utbud och efterfrågan utifrån en praktisk och civiliserad utgångspunkt. De tillvägagångssätt som för närvarande används är rent kontraproduktiva och skadliga för vår globala ekonomi.

Om du kan se att det problem som vi här presenterar utifrån en utgångspunkt av integritet och sunt förnuft, stötta och ställ dig bakom en lösning som är verklig: utbilda dig, gå bortom ditt egenintresse och inse att vi enade och tillsammans måste arbeta inom de demokratiska ramarna för att åstadkomma verklig förändring.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar