söndag 9 mars 2014

Livsinkomsten och Djurs Rättigheter

Djurs rättigheter är en mycket omtvistad fråga eftersom i en värld där det inte finns några mänskliga rättigheter, är djurens rättigheter inte definierade utifrån förebyggande åtgärder utan istället mer utifrån efterföljande och reparativa åtgärder, vilket är en direkt följd av det bristande stöd vi ger till varandra såsom individer.

Om vi tittar på de mönster som framträder när du har ett samhälle som tillåter extrem fattigdom att existera så börjar djuren spela rollen av att framstå som kärlek och älskvärdhet i de fattigas liv. De fattiga känner, och detta är inte generalisering, detta är ett mönster, att de är oälskade av systemet och därför söker de efter någon slags bekräftelse, någon form av uppskattning och detta definieras med djuren – och att sedan lida tillsammans med djuren när det inte finns tillräckligt med mat ses som godhjärtat.

I och med förslaget om en Livsinkomst föreslår vi att djur inte längre ska vara en handelsvara, så att husdjur inte längre föds upp för pengars skull och att åtgärder och förebyggande handlingar tas för att säkerställa att tillämpningen av detta. Vi föreslår även att veterinärsprofessionen faller inom samma kategori som vård- och hälsoprofessionerna, vilket är yrken vars arbetare drivs utifrån en kallelse och personlig fallenhet. Med införandet av Livsinkomsten är en efterföljande effekt att personalen som arbetar i cirkusar, där djur är tränade för att förnöja med det bakomliggande syftet att tjäna pengar, istället med en någorlunda lätthet kommer kunna arbeta som djur- och naturvårdare eftersom deras grundläggande behov är tillfredsställda. Om deras kallelse således är att arbeta med djur kan de göra verklighet av denna. Alltså kommer djur- och naturvårdare få en betydligt mer effektiv nivå av stöd från mänskligheten i ett system där den Garanterade Livsinkomsten har införts.

I det nuvarande har djurens lidande – framförallt i länder där det finns extrem fattigdom – blivit orimlig. Detta orsakar att djurpopulationen ökar explosionsartat vilket orsakar än mer lidande och umbäranden. Djuren bildar flockar och börjar arbeta tillsammans för att försöka finna föda och de är sedan skuldbelagda för sitt beteende, men faktum är att deras beteende är ett direkt resultat av de ekonomiska förhållanden som tillåts att existera mellan människor och därför ett direkt utflöde av den influens människan utövar på sin omgivning. Dessa typer av scenarion kommer att förhindras när människan inte längre hotas av ekonomin och vi slutar att nonchalera allas våra mänskliga rättigheter.

Slutsatsen är att djurens rättigheter och mänskliga rättigheter är oupplösligen förbundna med varandra och de två kommer att utvecklas tillsammans. Det är därför vi föreslår till alla djurrättsaktivister att det sanna sättet för att understödja djur är genom att stödja en Garanterad Livsinkomst tillräcklig för att möta var människas grundläggande behov och i detta innefattas även husdjurs grundläggande behov. Därmed kommer husdjur att ha ett tillräckligt stöd och ett anständigt samt njutbart liv.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar