söndag 2 mars 2014

En Livsinkomst Garanterar Företagsvinster

För att den Garanterade Livsinkomsten ska fungera behöver vi en ekonomisk modell som är effektiv och följer mycket specifika regler. Precis som man reglerar livsmedel och certifierar det som "säkert för konsumtion", måste vi tillämpa samma princip och certifiera företag som "säkra för ekonomin". Utifrån detta måste man inrätta metoder för att se till att företag inte bygger på ideologi konkurrens, utan snarare på principen om vinst och kvalitet.

Därför måste prissättning vara certifierad för att vara tillräcklig och effektiv nog för att minst trygga att minimilönen betalas ut till de anställda, gör att företagets ägare går i vinst, och att de resurser som har köpts betalas till ett pris som garanterar en sådan vinst. Vi måste också se till att verksamheten är följsam och att förflyttning av moms/mervärdesskatt är effektiv, så att både regeringen och den Garanterade Livsinkomsten är effektiv – då kommer konsumenten kunna konsumera från företag som säkerställer en bra kvalitetsprodukt, i vetskap om att de deltar i ett ekonomiskt system som med hjälp av den Garanterade Livsinkomsten tar hand om var och ens individuella värdiga livsföring. Genom detta kommer också punkter såsom fattigdom, skulder och de många psykologiska problem som utvecklas på grund av stressen kring pengar, börja försvinna från samhället.

Detta innebär också att den verkliga efterfrågan och utbudet kommer baseras på kvalitet och preferenser, där den nödvändiga forskningen bör göras innan man tar fram en ny produkt och släpper ut den på marknaden. Det är här psykologin och PR också spelar en roll genom att försäkra att den potentiella konsumenten bedömer den eventuella produkten som något som de möjligen kan vara intresserade av att förvärva, vilket garanterar att du inte slösar bort resurser på ett "potentiellt lyckad" produkt. Istället säkrar du din investering när du har resultatet från marknadsanalys – en effektiv presentation av en produkt som kommer att ha en garanterad marknad med en tillräcklig efterfrågan som du kommer täcka upp – det är alltså efterfrågan kommer först och därefter tillgång.

En klart definierad och beräknad marknadsandel är alltså etablerad och korsrefererad enligt de inkomstnivåer som finns. Detta innebär att det bedöms huruvida den tillgängliga mängden pengar som finns i konsumentens budget faktiskt är realistisk eller inte, för att verksamheten ska fungera effektivt. På så vis kommer man kunna säkerställa vinst och hållbarhet, istället för att satsa på att starta företag som är garanterade att misslyckas, bara för att ordentlig analys och forskning inte utfördes innan företaget startades. Denna effektiva affärsplanering kommer att säkerställa att tillräcklig vinst görs och att det ges en hög grad av framgång som kommer att tillfredsställa företaget samt befolkningen på ett jämlikt sätt: alla vinner!

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar