tisdag 25 mars 2014

Garanterad Livsinkomst och Grundläggande Näringsbehov samt Utbildning

Inom den senaste forskningen om näringslära, hävdar den medicinska professionen och forskarna att fattigdom inte kan åtgärdas innan problemet med ett bristande näringsintag har fått en lösning. Forskningen visar också att mängden barn som dör och/eller lider av undernäring är mycket högre än vad som rapporterats.

Det som saknas i denna förståelse är att ett grundläggande näringsintag är beroende av en livsinkomst. Om det inte finns någon livsinkomst, kan det heller inte finnas något grundläggande näringsintag. Det kan inte heller finnas "grundläggande utbildning", eftersom näringsintag är beroende av en grundläggande utbildning, och en grundläggande utbildning av en livsinkomst. Detta är verkligen lätt att härleda, och upprepade bevis – som trots allt är vad vetenskapen bygger på – som produceras genom de cykler som finns, vilket är vad forskare mäter, har existerat på jorden i evigheter, och ändå, trots våra påståenden om att vår intelligens utvecklas, verkar det inte existera grundläggande sunt förnuft någonstans.

Så, om du vill utrota fattigdomen i världen behöver du sitta ner och på ett papper räkna ut vad ett grundläggande näringsintag är beroende av.
  • Existerar det bara eller behöver du något innan du får det?
Så skriv ner vad som är ett grundläggande näringsbehov, och skriv sedan ner vad som behövs för att för att alla ska få detta behov tillgodosett.
  • Skriv sedan om vad ett grundläggande näringsintag är, det vill säga var du får detta från, du måste även skriva ner vad som krävs för dig, i fråga om grundläggande utbildning, för att kunna förstå innebörden av ett grundläggande näringsintag.
  • Skriv sedan om vad du behöver för att få både grundläggande utbildning och grundläggande näringsbehov tillgodosett, och hur man uppnår det när det inte finns några lediga jobb.
Om man tittar på de senaste siffrorna från till exempel Kroatien, som nu håller på att bli en del av EU, är 50 % av ungdomarna arbetslösa, och det finns inga lediga jobb. De har heller inga möjligheter till eventuella förändringar i framtiden. De kommer vara nästa generation av föräldrar och kommer att få barn i behov av ett grundläggande näringsintag. Men föräldrarna har inte en livsinkomst. Nu är frågan, kommer de att ta beslutet att inte skaffa barn eftersom de inte har en livsinkomst, eller kommer de fortplanta sig? Om vi tittar på Afrika är det inte ovanligt att 50 % av de arbetsföra invånarna i ett land är utan arbete. Även om arbetslösheten är hög upphör inte det faktum att människor kommer agera ut sina drifter och skaffa barn. De kommer inte ha några pengar, ingen grundinkomst, inget grundläggande näringsintag och ingen grundläggande utbildning. Detta kommer leda till att barnen blir lidande.

De med pengar förstår dessa problem men vägrar att överväga ett system som kan lösa svårigheterna. Därför att när man har grundläggande utbildning på plats – vilket skapar en förståelse näringslära – kommer man se en minskning i befolkningstillväxten. Man behöver inte gallra ut människor för att minska befolkningstillväxten, man behöver bara utbilda dem och ge dem en anledning att leva: En Garanterad Livsinkomst.

Det mesta av det onda i världen kommer att försvinna genom att tillämpa en enkel princip; att ge till andra så som du vill ha. Du vill ha tillräckligt med pengar för att kunna ha ett anständigt liv och för att kunna ge dig själv och dina barn ett grundläggande näringsintag och en grundläggande utbildning och ha en grundläggande glädjefylld livsstil! Ge detta till alla med Den Garanterade Livsinkomsten. Se till att dina politiska partier – eller de som du går med i och röstar på – står bakom en Garanterad Livsinkomst. Om du inte har ett sådant politiskt parti i ditt land – starta ett! Det är dags att börja bry sig.

Kapitalismen har i tider av stor osäkerhet och systemkollaps rört sig mot krig. Om vi vill förhindra ett nytt världskrig måste vi reda ut det kapitalismens bristfälligheter, vilka baseras på det faktum att det finns en brist i konsumtionen. Denna brist orsakar ett stort problem med arbetslöshet och hotar bolagens vinster, vilket leder till ännu högre arbetslöshet, och i sin tur orsakar fler människor utan ett grundläggande näringsintag och grundläggande utbildning. Allt detta kan lösas genom på ett enkelt sätt: En Garanterad Livsinkomst – som i sin tur garanterar ett balanserat och välmående samhälle.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar