onsdag 9 april 2014

Garanterad livsinkomst och PR

Vi föreslår att man läser Noam Chomskys perspektiv på public relations (PR), vilket är ganska träffsäkert. Han kallar de tjänstemän som ansvarar för PR, lögnexperter – d.v.s. experter på att producera lögner. Om du någonsin varit delaktig i ett företag där du har stått för planeringen, och du har utarbetat marknadsföringen, så vet du att orden som används för att beskriva produkten måste vara emotionellt laddade, och att du ska avstå från fakta. Eftersom fakta är de få saker som gör din produkt unik, och att den kan tävla med andra produkter, men uppenbarligen är det alltid någonting som saknas. Det är därför som garantin för en produkt nu bara uppgår till ett år, för inom ett års kommer produkten att gå sönder – det är vad som är införstått. Alla hålls under illusionen att det tydligen finns någon förbättring i produkten och att det är därför som en ”ny version” kommer. Men om du tar bort den externa bilden och du tar en titt inuti – ta en bil t.ex. – den är i stort sett likadan som tidigare modeller. Den kanske har ett nytt namn, en ny färg, och någon ny funktion – men du betalar mycket mer, och den kommer inte hålla, och du luras att tro att denna bil är den ”nya modellen” eller att denna mobiltelefon är en ”bättre modell”.

Om du tittar på tidsramen, kommer du lägga märke till att det nuförtiden släpps en ny mobiltelefon i stort sett varje kvartal. Du måste förstå, att redan under designstadiet, när de släppte den äldre modellen, som du fick ge en förmögenhet för, hade de redan designat och planerat fem nya modeller. De hade redan tillgång till de där ”nya grejorna” – och de kunde lika gärna ha gett dig den bästa modellen på en gång istället för att slösa så mycket resurser; men icke! De har ett behov av att du köper eftersom där finns ett problem i det kapitalistiska systemet, där det sägs att det inte finns tillräcklig konsumtion, inte tillräckligt med köp, men detta är inte det verkliga problemet.

Det verkliga problemet är att det inte finns tillräckligt med pengar, eftersom mer och mer produkter outsourcas genom att flytta produktionen exempelvis – vad det gäller USA – till Kina för att dra ner på utgifterna. Detta lämnar hela städer i USA öde, fyllda med arbetslösa människor. Därefter importeras produkterna och säljs billigare, vilket rättfärdigas med att ”produkterna nu är billigare, så du borde ha råd med det”. Detta görs utan att en beräkning gjorts för de pengarna som försvunnit i och med att jobben försvann. Konsekvensen blir en situation där färre människor har möjlighet att köpa produkten, och det blir mindre pengar, vilket gör att bolagen till sist måste monopolisera marknaden och få bort konkurrenterna. Om det inte gör detta, då kan de helt enkelt inte överleva, eftersom det inte finns tillräckligt med konsumenter p.g.a. av bolagens låga vinstmarginaler. Om vi tittar på livsmedelsindustrin ser vi exakt samma problem. Exempelvis är det därför som produkternas etikettering aldrig är riktigt specifik – du får aldrig en detaljerad beskrivning, och aldrig sanningen om hur produkterna tillverkats.

I och med en Garanterad Livsinkomst kommer detta att ändras. Public relations kommer att bli vad det alltid skulle ha varit, nämligen att förklara för allmänheten dess förhållande till produkten, hur produkten kan tjäna dem, hur och varför den tillverkades för att göra den hållbar och vara till större nytta, och varför produkten är värd sitt pris. Public relations kommer vara som den personen som försäkrar att allmänheten har full vetskap, att det inte finns några hemligheter, och är således bolagens ansikte utåt – det är på detta vis kapitalism borde fungera – inga flera lögner och bedrägerier.

I många fall är bolagen så desperata att de spenderar mängder med pengar för att försäkra sig om att politikerna inser den enkla sanningen att bolagen tillhandahåller otaliga arbetstillfällen och att lagarna därför måste skydda dem, för att på så vis skydda arbetena – detta används för att rättfärdiga beteendet. Därför handlar det inte bara om pengarna som går till de politiska partierna, utan även om de som har möjlighet att rösta. Eftersom de som har pengar, de är förmögna till att rösta, men de som lever på gatan, de har oftast inte en faktisk rösträtt, då de inte har tillgång till nödvändiga dokument, eller inte har pengarna för att gå och rösta – väldigt enkelt.

Public relations måste försäkra att de som lever på utkanterna, och som inte nödvändigtvis är kontrollerade genom ett arbete hos ett bolag, eller staten, är övertygande av löften och hoppet att det politiska partiet ska skapa nytta för dem. Till exempel löftet om att det finns tillräckligt med arbetstillfällen – om detta görs med framgång kommer partiet att vinna. Dessvärre sker allt detta i en förklädd konkurrens, på en premiss som färgas av monopol, ett spel vi tidigt lär oss som barn och som är fullständigt skoningslöst. Därigenom tas den mänskliga faktorn bort, och istället beskrivs ekonomin i termer såsom marknadskrafter, tillgång och efterfrågan, och den osynliga handen – och att det tydligen är dessa som styr penningflödet – vilket är medvetna och uppdiktade ursäkter. För om du studerar vårt förslag om en Garanterad Livsinkomst, och på papper placerar framför dig vad det är vi säger, och analyserar kan man sätta ihop allt detta. Då kommer du märka att det är möjligt att skapa en funktionell och hållbar modell, som har tillräckligt med pengar; som försäkrar att bolagen lyckas tjäna pengar, och att alla har en tillräcklig inkomst. Därigenom kommer det finnas en tillräcklig konsumtion. Detta innebär att vi kan ha bättre produkter, att miljön kan skyddas, att våra produkter kan göras mer effektiva, och att människor inte är tvingade att söka anställning under diverse slavliknande förhållanden.

När allting produceras för att hålla längre till ett pris tillräckligt för att försäkra bolagens överlevnad, och en Garanterad Livsinkomst för varje person, då har vi ett hälsosamt ekonomiskt system. Detta kommer även att göra en massiv skillnad vad det gäller våra livsmedel. I nuläget är en stor del av de livsmedel som står uppradade på hyllorna i våra affärer, endast utplacerade i ett vinstsyfte och för att fresta konsumenten att köpa. Faktum är att den största delen av våra livsmedel inte är hälsosamma, och detta döljs genom skinande bilder och positiva ord – och detta bedrägeri understöds med hjälp konsumentens spirituella läggning, vilken har utvecklats och konstruerats, särskilt genom public relations. En konsumtionsindustri har skapats baserat på känslomässiga impulser, såsom att ’tycka om’, och att ’älska’ – med ändamålet att få dig emotionellt involverad. Detta försäkrar att psykologin fortsätter att hävda att emotioner är viktiga och giltiga, utan det finns någon information eller forskning om hur sinnet faktiskt fungerar. För om man förstår sinnet, då går det inte längre att hjärntvätta och vårt nuvarande system skulle inte kunna fungera – och detta är ett känt faktum. Emellertid är det inte känt hos de människor som har blivit hjärntvättade, de förstår inte ens varför de köper saker. De känner att de ’gillar det’ – de tycker om hur det ser ut och gillar vad det gör. De bryr sig inte om att produkten har tillverkats för att vid en viss tidpunkt gå sönder, på samma vis som manuellt arbete föråldras och blir obsolet – vilket allt drivs av en enkel sak – nämligen vinstsyftet. Det finns ingen riktig konkurrens på marknaden, eftersom de med pengar alltid kommer att vinna. Gå tillbaka och titta på ditt monopolspel – det är så det fungerar. Och du är en pjäs i det spelet nu.

Vårt ekonomiska system borde inte kallas kapitalism. Det borde istället heta monopol. Och du har ingen chans i systemet, men du har en chans att bli en del av ett politiskt parti som kämpar för en Garanterad Livsinkomst. Om det inte finns ett sådant parti etablerat i ditt land, då startar du ett och blir politiskt aktiv genom att besöka väljarna i hemmet. Du säljer till dem ett nytt ekonomiskt system, och visar dem att deras röster betyder något. Och du förstår att demokrati innebär 1+1+1 – det vill säga att varje röst räknas endast en gång, och det behövs en majoritet av röster. Alltså måste en majoritet av människorna förstå hur en den Garanterade Livsinkomsten fungerar, och varför det nuvarande ekonomiska systemet inte fungerar för alla. Du vill också förklara för dem varför det i framtiden kommer uppstå stora problem med till exempel pensioner. Vi måste agera nu och inte vänta tills dess att systemet börjar falla sönder, nya lagar är skapade, och människor marginaliseras, och du inte längre kan se allt lidande och fattigdomen. Eftersom det är möjligt att vi plötsligt och utan förvarning kan bli en av dem som står utan stöd och utan någonstans att söka sig.

Det är viktigt att vi blir praktiska, och att vi blir aktivister, vilket är någon som tar handling – det är sann aktivism; när du agerar på den information som finns tillgänglig eftersom du ser att det finns ett problem, och du därför hjälper att utbilda allmänheten, då du är en del av allmänheten. Därigenom finns en enda röst, och denna rösten presenterar en lösning som fungerar för alla. Det är väldigt enkelt. Och om du inte kan göra någonting, se då åtminstone till att dina pengar stödjer en lösning, eftersom det även är en investering i din framtid.

Undersök den Garanterade Livsinkomsten som utvecklas av Equal Life Foundation. Vi är en icke vinstdrivande organisation som undersöker och sätter ihop ekonomiska lösningar och utbildningar. Vi ser tittar på hur mänskligheten kan existera på ett sätt där det finns riktig frihet, sann individuell frihet och faktisk lycka – och en sak känner vi alla väl till: lycka är beroende av pengar. Med den Garanterade Livsinkomsten kommer alla ha en liten del av lyckan.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar