söndag 6 april 2014

Media och Högförräderi under Garanterad Livsinkomst

Det verkar finnas ett missförstånd när det gäller ordet högförräderi. Högförräderi är att skada eller att underminera en regering. En regering är medborgare som representerar sig själva, oavsett vilket system som används – och regeringen företräder medborgarna. Därför måste varje åtgärd som undergräver välfärden för medborgarna i ett land – till exempel orsakar fattigdom eller minskande resurser, vilket skadar medborgarna i ett land – bli behandlat som högförräderi.

Högförräderi innefattar definitivt inte att ställa till svars och exponera övergrepp begångna av regeringsföreträdare, och det uppställs krav på transparens. Därför måste man titta på ordet "högförräderi" mer noggrant.

Media är ett medium med vilket medborgarna kommunicerar och utbildar sig för att kunna stödja varandra effektivt och för att därigenom skapa ett land som är ekonomiskt samt finansiellt effektivt. Förmedlingen av media bör därför ägas av folket i landet och aldrig ensamt av vissa individer. Ingen politik som skadar landet bör någonsin tillåtas, eftersom sådan politik faktiskt innebär att landets välbefinnande skadas. Per definition skulle detta anses vara - om vi skulle ha jurister med lite sunt förnuft – de uppfyllda förutsättningarna för högförräderi.

Det är därför polisen kommer fortsätta att existera. Det är därför ekobrottspolisen kommer fortsätta att existera; för att undersöka de som skadar ekonomin och undergräver folkets mänskliga rättigheter. Detta är polisens egentliga syfte, inte att skydda rättigheterna för de rika, utan att skydda rättigheterna för medborgarna, och säkerställa att det inte finns någonting som kommer orsaka arbetslöshet eller som kommer att få människor att leva på gatorna - detta är brottsligt!

Vi har ett mycket märkligt ekonomiskt, politiskt rätts- och utbildningssystem. För närvarande kan inte ens våra lärare räkna ut grundläggande sunt förnuft som barnen behöver lära sig, eftersom våra läroplaner inte är utformade för att stödja mänskliga rättigheter.

Vi har inga advokater som står upp och gör något åt det och vi har inga rakryggade ekonomer. Istället har vi en mängd olika förslag om hur vi ska skapa en bättre värld utan någon klar uppfattning om hur systemet egentligen fungerar. Även våra så kallade aktivister borde vara föremål för ifrågasättande.

Vi har "Info wars", "Zeitgeist" och "Venus Project". Om vi verkligen vågar se igenom allt detta, handlar det bara om en enkel sak: kognitiv desinformation som ser till att deltagaren inte förstår problemets strukturella design. Lösningarna är inte trovärdiga eller mätbara. Men när en lösning presenteras som verkligen är trovärdig och mätbar, är de som har varit fångade i propagandan för denna kognitiva desinformation – märkligt nog – oförmögna att verkligen förstå orsakerna bakom denna, eftersom de på sätt och vis är hjärntvättade.

Propagandan i media och alla de system som nu förvaltar ideologierna i människors sinnen, styr avsiktligt människan mot idén om ”valfrihet” och att du måste ha en ”egen åsikt”. Åsikter är aldrig fakta – studera fakta och tillåt aldrig dig själv att någonsin bilda en åsikt, för en åsikt är aldrig riktig; de är illusioner – men fakta är verkliga.

Vi befinner oss för närvarande i en mycket underlig form av kapitalistisk demokrati, där vi inte har majoritetsstyre, utan snarare minoritetsstyre. Och detta sker genom propaganda, där själva forskningen, de faktiska överväganden och det sunda förnuft som krävs för att hantera ett land och se till att medborgarna är väl omhändertagna, medvetet missriktas. Det är till exempel därför medierna bör tillhöra medborgarna, eftersom media är det medium genom vilket utbildning av medborgarna i ett land sker, för att säkerställa att de agerar på ett ansvarsfullt sätt. Till exempel, att rösta för minoritetsrättigheter som kommer att orsaka svält och fattigdom löser inte problemet. Man bör rösta för mänskliga rättigheter som ser till att resurser fördelas rättvist, så att alla människor får ett anständigt liv.

Vi måste verkligen ifrågasätta kvaliteten på vårt ledarskap, våra akademiker, forskare, medier och ekonomer – de tycks alla medvetet skapa en värld av fattigdom. De identifierar "autonoma krafter" som bestämmer priserna. Det är detta som skapar en brist på förståelse och majoriteten av befolkningen fortsätter därför att vara blinda för vad som verkligen pågår. Verkligheten är att endast ett fåtal skapar och skyddas av pengar, medan majoriteten förlorat sig själva i sina försök att förstå ekonomiska teorier som saknar praktisk anknytning och konkret sunt förnuft.

Inom systemet för en Garanterad Livsinkomst föreslår vi att ordet högförräderi ses i sin sanna betydelse. En handling som undergräver välfärden för medborgarna, vilket skadar människor i allmänhet, skapar finansiell oro, och gör att ekonomin inte är ett balanserat och effektivt stöd för folket, enbart i syfte att göra vinst = detta är i sanning högförräderi, och måste behandlas som sådant.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar