Om Oss

Denna bloggen skrivs av Viktor Persson, och Niklas Nydahl. Syftet är att visa att det finns stora möjligheter att ordna upp våra svenska ekonomi och samtidigt se till att människor överlag kan leva bekvämare, och lyckligare liv. De flesta artiklar är översättningar, eftersom den garanterade basinkomsten utvecklas av Equal Life Foundation – och den officiella hemsidan hittas här.

Viktor Persson studerar juridik på Uppsala Universitet, och har sedan fem år tillbaka varit engagerad för att hitta en lösning på de livshotande problem som uppstått på grund av vårt nuvarande ineffektiva ekonomiska system.

Följ Viktor Persson på facebook, och twitter.

Niklas Nydahl är konstnär och studerar miljö och psykologi på högskolorna i Halmstad respektive Kristianstad, och har sedan 2008 varit engagerad i det som sedermera kom att utvecklas till den ideella organisationen Equal Life Foundation, den organisation vars särskilda Basinkomstförslag här på denna blogg kommer presenteras

Följ Niklas Nydahl på facebook, och twitter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar