onsdag 9 april 2014

Garanterad livsinkomst och PR

Vi föreslår att man läser Noam Chomskys perspektiv på public relations (PR), vilket är ganska träffsäkert. Han kallar de tjänstemän som ansvarar för PR, lögnexperter – d.v.s. experter på att producera lögner. Om du någonsin varit delaktig i ett företag där du har stått för planeringen, och du har utarbetat marknadsföringen, så vet du att orden som används för att beskriva produkten måste vara emotionellt laddade, och att du ska avstå från fakta. Eftersom fakta är de få saker som gör din produkt unik, och att den kan tävla med andra produkter, men uppenbarligen är det alltid någonting som saknas. Det är därför som garantin för en produkt nu bara uppgår till ett år, för inom ett års kommer produkten att gå sönder – det är vad som är införstått. Alla hålls under illusionen att det tydligen finns någon förbättring i produkten och att det är därför som en ”ny version” kommer. Men om du tar bort den externa bilden och du tar en titt inuti – ta en bil t.ex. – den är i stort sett likadan som tidigare modeller. Den kanske har ett nytt namn, en ny färg, och någon ny funktion – men du betalar mycket mer, och den kommer inte hålla, och du luras att tro att denna bil är den ”nya modellen” eller att denna mobiltelefon är en ”bättre modell”.

Om du tittar på tidsramen, kommer du lägga märke till att det nuförtiden släpps en ny mobiltelefon i stort sett varje kvartal. Du måste förstå, att redan under designstadiet, när de släppte den äldre modellen, som du fick ge en förmögenhet för, hade de redan designat och planerat fem nya modeller. De hade redan tillgång till de där ”nya grejorna” – och de kunde lika gärna ha gett dig den bästa modellen på en gång istället för att slösa så mycket resurser; men icke! De har ett behov av att du köper eftersom där finns ett problem i det kapitalistiska systemet, där det sägs att det inte finns tillräcklig konsumtion, inte tillräckligt med köp, men detta är inte det verkliga problemet.

Det verkliga problemet är att det inte finns tillräckligt med pengar, eftersom mer och mer produkter outsourcas genom att flytta produktionen exempelvis – vad det gäller USA – till Kina för att dra ner på utgifterna. Detta lämnar hela städer i USA öde, fyllda med arbetslösa människor. Därefter importeras produkterna och säljs billigare, vilket rättfärdigas med att ”produkterna nu är billigare, så du borde ha råd med det”. Detta görs utan att en beräkning gjorts för de pengarna som försvunnit i och med att jobben försvann. Konsekvensen blir en situation där färre människor har möjlighet att köpa produkten, och det blir mindre pengar, vilket gör att bolagen till sist måste monopolisera marknaden och få bort konkurrenterna. Om det inte gör detta, då kan de helt enkelt inte överleva, eftersom det inte finns tillräckligt med konsumenter p.g.a. av bolagens låga vinstmarginaler. Om vi tittar på livsmedelsindustrin ser vi exakt samma problem. Exempelvis är det därför som produkternas etikettering aldrig är riktigt specifik – du får aldrig en detaljerad beskrivning, och aldrig sanningen om hur produkterna tillverkats.

I och med en Garanterad Livsinkomst kommer detta att ändras. Public relations kommer att bli vad det alltid skulle ha varit, nämligen att förklara för allmänheten dess förhållande till produkten, hur produkten kan tjäna dem, hur och varför den tillverkades för att göra den hållbar och vara till större nytta, och varför produkten är värd sitt pris. Public relations kommer vara som den personen som försäkrar att allmänheten har full vetskap, att det inte finns några hemligheter, och är således bolagens ansikte utåt – det är på detta vis kapitalism borde fungera – inga flera lögner och bedrägerier.

I många fall är bolagen så desperata att de spenderar mängder med pengar för att försäkra sig om att politikerna inser den enkla sanningen att bolagen tillhandahåller otaliga arbetstillfällen och att lagarna därför måste skydda dem, för att på så vis skydda arbetena – detta används för att rättfärdiga beteendet. Därför handlar det inte bara om pengarna som går till de politiska partierna, utan även om de som har möjlighet att rösta. Eftersom de som har pengar, de är förmögna till att rösta, men de som lever på gatan, de har oftast inte en faktisk rösträtt, då de inte har tillgång till nödvändiga dokument, eller inte har pengarna för att gå och rösta – väldigt enkelt.

Public relations måste försäkra att de som lever på utkanterna, och som inte nödvändigtvis är kontrollerade genom ett arbete hos ett bolag, eller staten, är övertygande av löften och hoppet att det politiska partiet ska skapa nytta för dem. Till exempel löftet om att det finns tillräckligt med arbetstillfällen – om detta görs med framgång kommer partiet att vinna. Dessvärre sker allt detta i en förklädd konkurrens, på en premiss som färgas av monopol, ett spel vi tidigt lär oss som barn och som är fullständigt skoningslöst. Därigenom tas den mänskliga faktorn bort, och istället beskrivs ekonomin i termer såsom marknadskrafter, tillgång och efterfrågan, och den osynliga handen – och att det tydligen är dessa som styr penningflödet – vilket är medvetna och uppdiktade ursäkter. För om du studerar vårt förslag om en Garanterad Livsinkomst, och på papper placerar framför dig vad det är vi säger, och analyserar kan man sätta ihop allt detta. Då kommer du märka att det är möjligt att skapa en funktionell och hållbar modell, som har tillräckligt med pengar; som försäkrar att bolagen lyckas tjäna pengar, och att alla har en tillräcklig inkomst. Därigenom kommer det finnas en tillräcklig konsumtion. Detta innebär att vi kan ha bättre produkter, att miljön kan skyddas, att våra produkter kan göras mer effektiva, och att människor inte är tvingade att söka anställning under diverse slavliknande förhållanden.

När allting produceras för att hålla längre till ett pris tillräckligt för att försäkra bolagens överlevnad, och en Garanterad Livsinkomst för varje person, då har vi ett hälsosamt ekonomiskt system. Detta kommer även att göra en massiv skillnad vad det gäller våra livsmedel. I nuläget är en stor del av de livsmedel som står uppradade på hyllorna i våra affärer, endast utplacerade i ett vinstsyfte och för att fresta konsumenten att köpa. Faktum är att den största delen av våra livsmedel inte är hälsosamma, och detta döljs genom skinande bilder och positiva ord – och detta bedrägeri understöds med hjälp konsumentens spirituella läggning, vilken har utvecklats och konstruerats, särskilt genom public relations. En konsumtionsindustri har skapats baserat på känslomässiga impulser, såsom att ’tycka om’, och att ’älska’ – med ändamålet att få dig emotionellt involverad. Detta försäkrar att psykologin fortsätter att hävda att emotioner är viktiga och giltiga, utan det finns någon information eller forskning om hur sinnet faktiskt fungerar. För om man förstår sinnet, då går det inte längre att hjärntvätta och vårt nuvarande system skulle inte kunna fungera – och detta är ett känt faktum. Emellertid är det inte känt hos de människor som har blivit hjärntvättade, de förstår inte ens varför de köper saker. De känner att de ’gillar det’ – de tycker om hur det ser ut och gillar vad det gör. De bryr sig inte om att produkten har tillverkats för att vid en viss tidpunkt gå sönder, på samma vis som manuellt arbete föråldras och blir obsolet – vilket allt drivs av en enkel sak – nämligen vinstsyftet. Det finns ingen riktig konkurrens på marknaden, eftersom de med pengar alltid kommer att vinna. Gå tillbaka och titta på ditt monopolspel – det är så det fungerar. Och du är en pjäs i det spelet nu.

Vårt ekonomiska system borde inte kallas kapitalism. Det borde istället heta monopol. Och du har ingen chans i systemet, men du har en chans att bli en del av ett politiskt parti som kämpar för en Garanterad Livsinkomst. Om det inte finns ett sådant parti etablerat i ditt land, då startar du ett och blir politiskt aktiv genom att besöka väljarna i hemmet. Du säljer till dem ett nytt ekonomiskt system, och visar dem att deras röster betyder något. Och du förstår att demokrati innebär 1+1+1 – det vill säga att varje röst räknas endast en gång, och det behövs en majoritet av röster. Alltså måste en majoritet av människorna förstå hur en den Garanterade Livsinkomsten fungerar, och varför det nuvarande ekonomiska systemet inte fungerar för alla. Du vill också förklara för dem varför det i framtiden kommer uppstå stora problem med till exempel pensioner. Vi måste agera nu och inte vänta tills dess att systemet börjar falla sönder, nya lagar är skapade, och människor marginaliseras, och du inte längre kan se allt lidande och fattigdomen. Eftersom det är möjligt att vi plötsligt och utan förvarning kan bli en av dem som står utan stöd och utan någonstans att söka sig.

Det är viktigt att vi blir praktiska, och att vi blir aktivister, vilket är någon som tar handling – det är sann aktivism; när du agerar på den information som finns tillgänglig eftersom du ser att det finns ett problem, och du därför hjälper att utbilda allmänheten, då du är en del av allmänheten. Därigenom finns en enda röst, och denna rösten presenterar en lösning som fungerar för alla. Det är väldigt enkelt. Och om du inte kan göra någonting, se då åtminstone till att dina pengar stödjer en lösning, eftersom det även är en investering i din framtid.

Undersök den Garanterade Livsinkomsten som utvecklas av Equal Life Foundation. Vi är en icke vinstdrivande organisation som undersöker och sätter ihop ekonomiska lösningar och utbildningar. Vi ser tittar på hur mänskligheten kan existera på ett sätt där det finns riktig frihet, sann individuell frihet och faktisk lycka – och en sak känner vi alla väl till: lycka är beroende av pengar. Med den Garanterade Livsinkomsten kommer alla ha en liten del av lyckan.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

söndag 6 april 2014

Media och Högförräderi under Garanterad Livsinkomst

Det verkar finnas ett missförstånd när det gäller ordet högförräderi. Högförräderi är att skada eller att underminera en regering. En regering är medborgare som representerar sig själva, oavsett vilket system som används – och regeringen företräder medborgarna. Därför måste varje åtgärd som undergräver välfärden för medborgarna i ett land – till exempel orsakar fattigdom eller minskande resurser, vilket skadar medborgarna i ett land – bli behandlat som högförräderi.

Högförräderi innefattar definitivt inte att ställa till svars och exponera övergrepp begångna av regeringsföreträdare, och det uppställs krav på transparens. Därför måste man titta på ordet "högförräderi" mer noggrant.

Media är ett medium med vilket medborgarna kommunicerar och utbildar sig för att kunna stödja varandra effektivt och för att därigenom skapa ett land som är ekonomiskt samt finansiellt effektivt. Förmedlingen av media bör därför ägas av folket i landet och aldrig ensamt av vissa individer. Ingen politik som skadar landet bör någonsin tillåtas, eftersom sådan politik faktiskt innebär att landets välbefinnande skadas. Per definition skulle detta anses vara - om vi skulle ha jurister med lite sunt förnuft – de uppfyllda förutsättningarna för högförräderi.

Det är därför polisen kommer fortsätta att existera. Det är därför ekobrottspolisen kommer fortsätta att existera; för att undersöka de som skadar ekonomin och undergräver folkets mänskliga rättigheter. Detta är polisens egentliga syfte, inte att skydda rättigheterna för de rika, utan att skydda rättigheterna för medborgarna, och säkerställa att det inte finns någonting som kommer orsaka arbetslöshet eller som kommer att få människor att leva på gatorna - detta är brottsligt!

Vi har ett mycket märkligt ekonomiskt, politiskt rätts- och utbildningssystem. För närvarande kan inte ens våra lärare räkna ut grundläggande sunt förnuft som barnen behöver lära sig, eftersom våra läroplaner inte är utformade för att stödja mänskliga rättigheter.

Vi har inga advokater som står upp och gör något åt det och vi har inga rakryggade ekonomer. Istället har vi en mängd olika förslag om hur vi ska skapa en bättre värld utan någon klar uppfattning om hur systemet egentligen fungerar. Även våra så kallade aktivister borde vara föremål för ifrågasättande.

Vi har "Info wars", "Zeitgeist" och "Venus Project". Om vi verkligen vågar se igenom allt detta, handlar det bara om en enkel sak: kognitiv desinformation som ser till att deltagaren inte förstår problemets strukturella design. Lösningarna är inte trovärdiga eller mätbara. Men när en lösning presenteras som verkligen är trovärdig och mätbar, är de som har varit fångade i propagandan för denna kognitiva desinformation – märkligt nog – oförmögna att verkligen förstå orsakerna bakom denna, eftersom de på sätt och vis är hjärntvättade.

Propagandan i media och alla de system som nu förvaltar ideologierna i människors sinnen, styr avsiktligt människan mot idén om ”valfrihet” och att du måste ha en ”egen åsikt”. Åsikter är aldrig fakta – studera fakta och tillåt aldrig dig själv att någonsin bilda en åsikt, för en åsikt är aldrig riktig; de är illusioner – men fakta är verkliga.

Vi befinner oss för närvarande i en mycket underlig form av kapitalistisk demokrati, där vi inte har majoritetsstyre, utan snarare minoritetsstyre. Och detta sker genom propaganda, där själva forskningen, de faktiska överväganden och det sunda förnuft som krävs för att hantera ett land och se till att medborgarna är väl omhändertagna, medvetet missriktas. Det är till exempel därför medierna bör tillhöra medborgarna, eftersom media är det medium genom vilket utbildning av medborgarna i ett land sker, för att säkerställa att de agerar på ett ansvarsfullt sätt. Till exempel, att rösta för minoritetsrättigheter som kommer att orsaka svält och fattigdom löser inte problemet. Man bör rösta för mänskliga rättigheter som ser till att resurser fördelas rättvist, så att alla människor får ett anständigt liv.

Vi måste verkligen ifrågasätta kvaliteten på vårt ledarskap, våra akademiker, forskare, medier och ekonomer – de tycks alla medvetet skapa en värld av fattigdom. De identifierar "autonoma krafter" som bestämmer priserna. Det är detta som skapar en brist på förståelse och majoriteten av befolkningen fortsätter därför att vara blinda för vad som verkligen pågår. Verkligheten är att endast ett fåtal skapar och skyddas av pengar, medan majoriteten förlorat sig själva i sina försök att förstå ekonomiska teorier som saknar praktisk anknytning och konkret sunt förnuft.

Inom systemet för en Garanterad Livsinkomst föreslår vi att ordet högförräderi ses i sin sanna betydelse. En handling som undergräver välfärden för medborgarna, vilket skadar människor i allmänhet, skapar finansiell oro, och gör att ekonomin inte är ett balanserat och effektivt stöd för folket, enbart i syfte att göra vinst = detta är i sanning högförräderi, och måste behandlas som sådant.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

fredag 28 mars 2014

Garanterad Livsinkomst och Utbildning

Ett av de fundamentala problemen i världen idag är att utbildning har kommit att bli irrelevant, eftersom den är baserad på värdet som du kan ge till en korporation eller ett företag för att öka deras vinster. Därför äger du inte ens ditt arbete eller din utbildning, de ger inget värde till systemet, och tillåter dig inte heller att effektivt medverka i världen för att bidra till allas välmående.

I Sydafrika till exempel finns det nu ett poängsystem där din utbildning är baserad på en livslång inlärningsprocess som ackumulerar i formen av poäng. I en värld med Garanterad Livsinkomst kommer utbildning att ses som en förbättring av värdet ditt arbete har och värdet av din arbetsinsats kommer att utgöra den tillväxt av kapital som du lägger till systemet. Det kommer vara med denna metod vi utökar pengatillgången och får ekonomin att växa. I enlighet med din utbildning och de poäng som du lagt till ditt arbete, kommer din lönenivå att stiga utifrån ett fastlagt ramverk som är likadant för alla. Detta tillgodoser alla en garanterad lön.

Vi kommer att öka vår kapacitet att tjäna mer genom att öka värdet på vårt arbete, vilket vi gör genom vidareutbildning. Det är därför det kommer vara viktigt att utbildning håller en kvalitets- och utvärderingsnivå som är jämlik – detta kommer försäkra att var och ens arbetsvärde ökar jämlikt. Härigenom kommer utbildning återigen att bli värdesatt och det kommer se till att fler människor utbildar sig och ackumulera värdet på sina arbetsinsatser. Utbildning kommer att ha en framträdande roll i samhället på grund av den arbetskvalité som kommer att utvecklas därigenom – i sin tur kommer detta leda till framväxten av en ny levnadsstandard i världssystemet: det kommer föra med sig kvalitet i service, och kvalitet i de allmänna livsvillkoren för människor, eftersom vi kommer ha ett utbildningssystem baserat på integritet såsom ett resultat av att ha ett ekonomiskt system baserat på integritet.

Vårt arbete kommer att värderas efter vår förmåga och erfarenhet; detta kommer vara viktigt speciellt i förhållande till Den Garanterade Livsinkomsten efter priset för din tjänst, eller ditt arbete, kommer att bära med sig en mervärdesskatt – och detta är en skatt som vi skapar genom arbete och inte genom naturresurser – denna skattebas kommer på ett hållbart sätt att tjäna till att upprätthålla och tillföra resurser till Den Garanterade Livsinkomsten.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

tisdag 25 mars 2014

Garanterad Livsinkomst och Grundläggande Näringsbehov samt Utbildning

Inom den senaste forskningen om näringslära, hävdar den medicinska professionen och forskarna att fattigdom inte kan åtgärdas innan problemet med ett bristande näringsintag har fått en lösning. Forskningen visar också att mängden barn som dör och/eller lider av undernäring är mycket högre än vad som rapporterats.

Det som saknas i denna förståelse är att ett grundläggande näringsintag är beroende av en livsinkomst. Om det inte finns någon livsinkomst, kan det heller inte finnas något grundläggande näringsintag. Det kan inte heller finnas "grundläggande utbildning", eftersom näringsintag är beroende av en grundläggande utbildning, och en grundläggande utbildning av en livsinkomst. Detta är verkligen lätt att härleda, och upprepade bevis – som trots allt är vad vetenskapen bygger på – som produceras genom de cykler som finns, vilket är vad forskare mäter, har existerat på jorden i evigheter, och ändå, trots våra påståenden om att vår intelligens utvecklas, verkar det inte existera grundläggande sunt förnuft någonstans.

Så, om du vill utrota fattigdomen i världen behöver du sitta ner och på ett papper räkna ut vad ett grundläggande näringsintag är beroende av.
  • Existerar det bara eller behöver du något innan du får det?
Så skriv ner vad som är ett grundläggande näringsbehov, och skriv sedan ner vad som behövs för att för att alla ska få detta behov tillgodosett.
  • Skriv sedan om vad ett grundläggande näringsintag är, det vill säga var du får detta från, du måste även skriva ner vad som krävs för dig, i fråga om grundläggande utbildning, för att kunna förstå innebörden av ett grundläggande näringsintag.
  • Skriv sedan om vad du behöver för att få både grundläggande utbildning och grundläggande näringsbehov tillgodosett, och hur man uppnår det när det inte finns några lediga jobb.
Om man tittar på de senaste siffrorna från till exempel Kroatien, som nu håller på att bli en del av EU, är 50 % av ungdomarna arbetslösa, och det finns inga lediga jobb. De har heller inga möjligheter till eventuella förändringar i framtiden. De kommer vara nästa generation av föräldrar och kommer att få barn i behov av ett grundläggande näringsintag. Men föräldrarna har inte en livsinkomst. Nu är frågan, kommer de att ta beslutet att inte skaffa barn eftersom de inte har en livsinkomst, eller kommer de fortplanta sig? Om vi tittar på Afrika är det inte ovanligt att 50 % av de arbetsföra invånarna i ett land är utan arbete. Även om arbetslösheten är hög upphör inte det faktum att människor kommer agera ut sina drifter och skaffa barn. De kommer inte ha några pengar, ingen grundinkomst, inget grundläggande näringsintag och ingen grundläggande utbildning. Detta kommer leda till att barnen blir lidande.

De med pengar förstår dessa problem men vägrar att överväga ett system som kan lösa svårigheterna. Därför att när man har grundläggande utbildning på plats – vilket skapar en förståelse näringslära – kommer man se en minskning i befolkningstillväxten. Man behöver inte gallra ut människor för att minska befolkningstillväxten, man behöver bara utbilda dem och ge dem en anledning att leva: En Garanterad Livsinkomst.

Det mesta av det onda i världen kommer att försvinna genom att tillämpa en enkel princip; att ge till andra så som du vill ha. Du vill ha tillräckligt med pengar för att kunna ha ett anständigt liv och för att kunna ge dig själv och dina barn ett grundläggande näringsintag och en grundläggande utbildning och ha en grundläggande glädjefylld livsstil! Ge detta till alla med Den Garanterade Livsinkomsten. Se till att dina politiska partier – eller de som du går med i och röstar på – står bakom en Garanterad Livsinkomst. Om du inte har ett sådant politiskt parti i ditt land – starta ett! Det är dags att börja bry sig.

Kapitalismen har i tider av stor osäkerhet och systemkollaps rört sig mot krig. Om vi vill förhindra ett nytt världskrig måste vi reda ut det kapitalismens bristfälligheter, vilka baseras på det faktum att det finns en brist i konsumtionen. Denna brist orsakar ett stort problem med arbetslöshet och hotar bolagens vinster, vilket leder till ännu högre arbetslöshet, och i sin tur orsakar fler människor utan ett grundläggande näringsintag och grundläggande utbildning. Allt detta kan lösas genom på ett enkelt sätt: En Garanterad Livsinkomst – som i sin tur garanterar ett balanserat och välmående samhälle.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

söndag 16 mars 2014

Den Garanterade Livsinkomsten med Arbete som RäntaMed nationalisering av bankerna inom systemet för den Garanterade Livsinkomsten och avlägsnandet av ränta på pengar, kommer penningmängden växa som en funktion av arbete. Arbetsmarknaden har ett kapitalvärde som kommer öka penningmängden. Detta har effektivt använts av tyskarna, när de gjorde arbetskraft till en av grundvalarna för deras ekonomiska system. Och inom den Garanterade Livsinkomsten, där du har en livsinkomst för alla dina grundläggande behov, samt en garanterad minimilön som är dubbelt den Garanterade Livsinkomsten, kommer ditt arbetsvärde vara förutbestämt som en del av alla produkter och tjänster som produceras.

Detta innebär att insatsen av din arbetskraft som värde reflekteras och visas i priset på varor och tjänster. På detta vis kommer varje person förstå att en del av priset är en annan persons försörjning, och att det du ger kommer du också att få. Arbete blir på så vis en del av det ekonomiska värdesystemet; en del av produktionskostnaden - som måste värderas tillräckligt för att kunna stödja arbetaren.

Arbete såsom människans handlande med ett mätbart värde, kommer att fungera som ackumuleringen av ränta, vilket ger en ränta på ränta-effekt, som i sin tur kommer att få till följd en ständigt växande ekonomi som ser till att alla i landet har tillräckligt stöd för ett värdigt liv. Detta är en fascinerande punkt som ekonomer borde ha lagt sig till med för länge sedan, men tyvärr har arbete demoniserats, istället för att inse att arbete är det enda verkliga intresse som kan finnas i ett system baserat på pengar.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

söndag 9 mars 2014

Livsinkomsten och Djurs Rättigheter

Djurs rättigheter är en mycket omtvistad fråga eftersom i en värld där det inte finns några mänskliga rättigheter, är djurens rättigheter inte definierade utifrån förebyggande åtgärder utan istället mer utifrån efterföljande och reparativa åtgärder, vilket är en direkt följd av det bristande stöd vi ger till varandra såsom individer.

Om vi tittar på de mönster som framträder när du har ett samhälle som tillåter extrem fattigdom att existera så börjar djuren spela rollen av att framstå som kärlek och älskvärdhet i de fattigas liv. De fattiga känner, och detta är inte generalisering, detta är ett mönster, att de är oälskade av systemet och därför söker de efter någon slags bekräftelse, någon form av uppskattning och detta definieras med djuren – och att sedan lida tillsammans med djuren när det inte finns tillräckligt med mat ses som godhjärtat.

I och med förslaget om en Livsinkomst föreslår vi att djur inte längre ska vara en handelsvara, så att husdjur inte längre föds upp för pengars skull och att åtgärder och förebyggande handlingar tas för att säkerställa att tillämpningen av detta. Vi föreslår även att veterinärsprofessionen faller inom samma kategori som vård- och hälsoprofessionerna, vilket är yrken vars arbetare drivs utifrån en kallelse och personlig fallenhet. Med införandet av Livsinkomsten är en efterföljande effekt att personalen som arbetar i cirkusar, där djur är tränade för att förnöja med det bakomliggande syftet att tjäna pengar, istället med en någorlunda lätthet kommer kunna arbeta som djur- och naturvårdare eftersom deras grundläggande behov är tillfredsställda. Om deras kallelse således är att arbeta med djur kan de göra verklighet av denna. Alltså kommer djur- och naturvårdare få en betydligt mer effektiv nivå av stöd från mänskligheten i ett system där den Garanterade Livsinkomsten har införts.

I det nuvarande har djurens lidande – framförallt i länder där det finns extrem fattigdom – blivit orimlig. Detta orsakar att djurpopulationen ökar explosionsartat vilket orsakar än mer lidande och umbäranden. Djuren bildar flockar och börjar arbeta tillsammans för att försöka finna föda och de är sedan skuldbelagda för sitt beteende, men faktum är att deras beteende är ett direkt resultat av de ekonomiska förhållanden som tillåts att existera mellan människor och därför ett direkt utflöde av den influens människan utövar på sin omgivning. Dessa typer av scenarion kommer att förhindras när människan inte längre hotas av ekonomin och vi slutar att nonchalera allas våra mänskliga rättigheter.

Slutsatsen är att djurens rättigheter och mänskliga rättigheter är oupplösligen förbundna med varandra och de två kommer att utvecklas tillsammans. Det är därför vi föreslår till alla djurrättsaktivister att det sanna sättet för att understödja djur är genom att stödja en Garanterad Livsinkomst tillräcklig för att möta var människas grundläggande behov och i detta innefattas även husdjurs grundläggande behov. Därmed kommer husdjur att ha ett tillräckligt stöd och ett anständigt samt njutbart liv.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

söndag 2 mars 2014

En Livsinkomst Garanterar Företagsvinster

För att den Garanterade Livsinkomsten ska fungera behöver vi en ekonomisk modell som är effektiv och följer mycket specifika regler. Precis som man reglerar livsmedel och certifierar det som "säkert för konsumtion", måste vi tillämpa samma princip och certifiera företag som "säkra för ekonomin". Utifrån detta måste man inrätta metoder för att se till att företag inte bygger på ideologi konkurrens, utan snarare på principen om vinst och kvalitet.

Därför måste prissättning vara certifierad för att vara tillräcklig och effektiv nog för att minst trygga att minimilönen betalas ut till de anställda, gör att företagets ägare går i vinst, och att de resurser som har köpts betalas till ett pris som garanterar en sådan vinst. Vi måste också se till att verksamheten är följsam och att förflyttning av moms/mervärdesskatt är effektiv, så att både regeringen och den Garanterade Livsinkomsten är effektiv – då kommer konsumenten kunna konsumera från företag som säkerställer en bra kvalitetsprodukt, i vetskap om att de deltar i ett ekonomiskt system som med hjälp av den Garanterade Livsinkomsten tar hand om var och ens individuella värdiga livsföring. Genom detta kommer också punkter såsom fattigdom, skulder och de många psykologiska problem som utvecklas på grund av stressen kring pengar, börja försvinna från samhället.

Detta innebär också att den verkliga efterfrågan och utbudet kommer baseras på kvalitet och preferenser, där den nödvändiga forskningen bör göras innan man tar fram en ny produkt och släpper ut den på marknaden. Det är här psykologin och PR också spelar en roll genom att försäkra att den potentiella konsumenten bedömer den eventuella produkten som något som de möjligen kan vara intresserade av att förvärva, vilket garanterar att du inte slösar bort resurser på ett "potentiellt lyckad" produkt. Istället säkrar du din investering när du har resultatet från marknadsanalys – en effektiv presentation av en produkt som kommer att ha en garanterad marknad med en tillräcklig efterfrågan som du kommer täcka upp – det är alltså efterfrågan kommer först och därefter tillgång.

En klart definierad och beräknad marknadsandel är alltså etablerad och korsrefererad enligt de inkomstnivåer som finns. Detta innebär att det bedöms huruvida den tillgängliga mängden pengar som finns i konsumentens budget faktiskt är realistisk eller inte, för att verksamheten ska fungera effektivt. På så vis kommer man kunna säkerställa vinst och hållbarhet, istället för att satsa på att starta företag som är garanterade att misslyckas, bara för att ordentlig analys och forskning inte utfördes innan företaget startades. Denna effektiva affärsplanering kommer att säkerställa att tillräcklig vinst görs och att det ges en hög grad av framgång som kommer att tillfredsställa företaget samt befolkningen på ett jämlikt sätt: alla vinner!

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här. 

söndag 23 februari 2014

Garanterad Livsinkomst och Mänskliga Rättigheter


Varför är inte de Mänskliga Rättigheterna för varje person på denna Jord skyddade? Om man tar detta till nivån av en förälder går det att se att varje förälder vill att deras barn ska ges den bästa framtiden som är möjlig i denna världen. I beaktande av hur vårt nuvarande system tillämpas och vilka implikationer som följer av hur det fungerar är det mer tur än skicklighet att en människa som föds på jorden kan få uppleva ett anständigt liv och få sina basala behov tillgodosedda. Ingen som för närvarande har sina grundläggande behov tillgodosedda vill ge upp sina bekvämligheter och leva i de förhållanden som drabbar dem vars Mänskliga Rättigheter inte skyddas i detta polariserade system bestående av de som har samt de som inte har.

Med den Garanterade Livsinkomsten, vilket på sätt och vis är positiv kapitalism, kan detta problemet lösas och en stor mängd av den onödiga missämja och de krig som för närvarande existerar på Jorden kan komma till ett slut, eftersom vi har ett ekonomiskt system som faktiskt fungerar. Krig har blivit ett enkelt sätt för de fåtaliga elitister som finns att tjäna mycket pengar. Fattigdomsdrabbade människor används och betalas minimalt för att bege sig ut på slagfältet och döda människor. Allt detta enbart för att understödja en vapenindustri som till sin blotta natur är ett brott mot de Mänskliga Rättigheterna på alla sätt och vis.

Vi föreslår att det är viktigt att undersöka vad Mänskliga Rättigheter är för dig och att du sedan frågar dig själv om du har tillgång till dem. Om du är lyckligt lottad nog att ha dem, undersök då också om även alla andra har dem – och om så inte är fallet: Då har du ett ansvar att se till att de får tillgång till dessa. Om vi inte är villiga att leva de liv som människor i fattigdom lever, varför borde vi då frånhålla dessa från att ta del av sin Rättighet att leva ett värdigt liv? För närvarande lever vi i en modern version av förintelsen där kapitalism och elitism har blivit en del av vår individuella ideologi, vari vi inte har lärt oss att visa omsorg för någon annan än oss själva och där vi använder oss av pengar för att skapa en skiljelinje mellan de som har tillgång till sina Mänskliga Rättigheter och de som inte ha tillgång till sina Mänskliga Rättigheter – och detta accepteras såsom ”hur världen fungerar”.

Genom en korrekt användning av demokrati så kommer en förändring att ske i systemet och när vi alla inser att vi kan använda politik för att skapa förändring, så kan vi använda demokrati och regeln om majoritetens styrande makt för att föra fram en förändring som är bäst för alla. En sådan ändring kommer att efterföljas av konsekvenser, eftersom brotten mot de Mänskliga Rättigheterna med säkerhet kommer att bli efterforskade – möjligtvis endast på så sätt som skedde i Sydafrika efter apartheidens sammanfall, där en förlåtelsetribunal upprättades och avslöjade vad som verkligen skett, så att vi kan lära oss från det förflutna och förhindra att det någonsin sker återigen.

Vi föreslår att vi alla blir involverade nu – låt oss inse att en förändring håller på att ske i människors medvetenhet, där vi alla sakta men säkert inser att vi blivit grundlurade genom propaganda samt genom att våra sinnen manipulerats. Detta är ett nödvändigt och ofrånkomligt skeende för att vi så äntligen ska kunna ta bort skygglapparna som placerats framför våra ögon. Istället för att vänta tills detta händer, vilket möjligtvis kommer att placera dig i en position där du anses att medverkat till brott mot de Mänskliga Rättigheterna, så föreslår vi att agera nu och ta handling. Det kommer att krävas mycket utbildning och en stor ansträngning för att hjälpa de som är fast, vilket är de med pengarna. De övriga har varit fast för att de inte har några pengar och eftersom de alltid varit tvungna att ge sitt fokus till att få tillräckligt med pengar för att kunna överleva genom dagen. Men någonting är säkert: Detta kommer inte att fortsätta såsom det gjort hittills.

Ställ dig själv den stora frågan: Varför är det som så att inte alla på Jorden har Jämlika Mänskliga Rättigheter? Varför är det som så att Mänskliga Rättigheter har blivit en handelsvara som kan bli köpt för pengar?

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.