söndag 23 februari 2014

Garanterad Livsinkomst och Mänskliga Rättigheter


Varför är inte de Mänskliga Rättigheterna för varje person på denna Jord skyddade? Om man tar detta till nivån av en förälder går det att se att varje förälder vill att deras barn ska ges den bästa framtiden som är möjlig i denna världen. I beaktande av hur vårt nuvarande system tillämpas och vilka implikationer som följer av hur det fungerar är det mer tur än skicklighet att en människa som föds på jorden kan få uppleva ett anständigt liv och få sina basala behov tillgodosedda. Ingen som för närvarande har sina grundläggande behov tillgodosedda vill ge upp sina bekvämligheter och leva i de förhållanden som drabbar dem vars Mänskliga Rättigheter inte skyddas i detta polariserade system bestående av de som har samt de som inte har.

Med den Garanterade Livsinkomsten, vilket på sätt och vis är positiv kapitalism, kan detta problemet lösas och en stor mängd av den onödiga missämja och de krig som för närvarande existerar på Jorden kan komma till ett slut, eftersom vi har ett ekonomiskt system som faktiskt fungerar. Krig har blivit ett enkelt sätt för de fåtaliga elitister som finns att tjäna mycket pengar. Fattigdomsdrabbade människor används och betalas minimalt för att bege sig ut på slagfältet och döda människor. Allt detta enbart för att understödja en vapenindustri som till sin blotta natur är ett brott mot de Mänskliga Rättigheterna på alla sätt och vis.

Vi föreslår att det är viktigt att undersöka vad Mänskliga Rättigheter är för dig och att du sedan frågar dig själv om du har tillgång till dem. Om du är lyckligt lottad nog att ha dem, undersök då också om även alla andra har dem – och om så inte är fallet: Då har du ett ansvar att se till att de får tillgång till dessa. Om vi inte är villiga att leva de liv som människor i fattigdom lever, varför borde vi då frånhålla dessa från att ta del av sin Rättighet att leva ett värdigt liv? För närvarande lever vi i en modern version av förintelsen där kapitalism och elitism har blivit en del av vår individuella ideologi, vari vi inte har lärt oss att visa omsorg för någon annan än oss själva och där vi använder oss av pengar för att skapa en skiljelinje mellan de som har tillgång till sina Mänskliga Rättigheter och de som inte ha tillgång till sina Mänskliga Rättigheter – och detta accepteras såsom ”hur världen fungerar”.

Genom en korrekt användning av demokrati så kommer en förändring att ske i systemet och när vi alla inser att vi kan använda politik för att skapa förändring, så kan vi använda demokrati och regeln om majoritetens styrande makt för att föra fram en förändring som är bäst för alla. En sådan ändring kommer att efterföljas av konsekvenser, eftersom brotten mot de Mänskliga Rättigheterna med säkerhet kommer att bli efterforskade – möjligtvis endast på så sätt som skedde i Sydafrika efter apartheidens sammanfall, där en förlåtelsetribunal upprättades och avslöjade vad som verkligen skett, så att vi kan lära oss från det förflutna och förhindra att det någonsin sker återigen.

Vi föreslår att vi alla blir involverade nu – låt oss inse att en förändring håller på att ske i människors medvetenhet, där vi alla sakta men säkert inser att vi blivit grundlurade genom propaganda samt genom att våra sinnen manipulerats. Detta är ett nödvändigt och ofrånkomligt skeende för att vi så äntligen ska kunna ta bort skygglapparna som placerats framför våra ögon. Istället för att vänta tills detta händer, vilket möjligtvis kommer att placera dig i en position där du anses att medverkat till brott mot de Mänskliga Rättigheterna, så föreslår vi att agera nu och ta handling. Det kommer att krävas mycket utbildning och en stor ansträngning för att hjälpa de som är fast, vilket är de med pengarna. De övriga har varit fast för att de inte har några pengar och eftersom de alltid varit tvungna att ge sitt fokus till att få tillräckligt med pengar för att kunna överleva genom dagen. Men någonting är säkert: Detta kommer inte att fortsätta såsom det gjort hittills.

Ställ dig själv den stora frågan: Varför är det som så att inte alla på Jorden har Jämlika Mänskliga Rättigheter? Varför är det som så att Mänskliga Rättigheter har blivit en handelsvara som kan bli köpt för pengar?

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar