söndag 16 mars 2014

Den Garanterade Livsinkomsten med Arbete som RäntaMed nationalisering av bankerna inom systemet för den Garanterade Livsinkomsten och avlägsnandet av ränta på pengar, kommer penningmängden växa som en funktion av arbete. Arbetsmarknaden har ett kapitalvärde som kommer öka penningmängden. Detta har effektivt använts av tyskarna, när de gjorde arbetskraft till en av grundvalarna för deras ekonomiska system. Och inom den Garanterade Livsinkomsten, där du har en livsinkomst för alla dina grundläggande behov, samt en garanterad minimilön som är dubbelt den Garanterade Livsinkomsten, kommer ditt arbetsvärde vara förutbestämt som en del av alla produkter och tjänster som produceras.

Detta innebär att insatsen av din arbetskraft som värde reflekteras och visas i priset på varor och tjänster. På detta vis kommer varje person förstå att en del av priset är en annan persons försörjning, och att det du ger kommer du också att få. Arbete blir på så vis en del av det ekonomiska värdesystemet; en del av produktionskostnaden - som måste värderas tillräckligt för att kunna stödja arbetaren.

Arbete såsom människans handlande med ett mätbart värde, kommer att fungera som ackumuleringen av ränta, vilket ger en ränta på ränta-effekt, som i sin tur kommer att få till följd en ständigt växande ekonomi som ser till att alla i landet har tillräckligt stöd för ett värdigt liv. Detta är en fascinerande punkt som ekonomer borde ha lagt sig till med för länge sedan, men tyvärr har arbete demoniserats, istället för att inse att arbete är det enda verkliga intresse som kan finnas i ett system baserat på pengar.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar