fredag 28 mars 2014

Garanterad Livsinkomst och Utbildning

Ett av de fundamentala problemen i världen idag är att utbildning har kommit att bli irrelevant, eftersom den är baserad på värdet som du kan ge till en korporation eller ett företag för att öka deras vinster. Därför äger du inte ens ditt arbete eller din utbildning, de ger inget värde till systemet, och tillåter dig inte heller att effektivt medverka i världen för att bidra till allas välmående.

I Sydafrika till exempel finns det nu ett poängsystem där din utbildning är baserad på en livslång inlärningsprocess som ackumulerar i formen av poäng. I en värld med Garanterad Livsinkomst kommer utbildning att ses som en förbättring av värdet ditt arbete har och värdet av din arbetsinsats kommer att utgöra den tillväxt av kapital som du lägger till systemet. Det kommer vara med denna metod vi utökar pengatillgången och får ekonomin att växa. I enlighet med din utbildning och de poäng som du lagt till ditt arbete, kommer din lönenivå att stiga utifrån ett fastlagt ramverk som är likadant för alla. Detta tillgodoser alla en garanterad lön.

Vi kommer att öka vår kapacitet att tjäna mer genom att öka värdet på vårt arbete, vilket vi gör genom vidareutbildning. Det är därför det kommer vara viktigt att utbildning håller en kvalitets- och utvärderingsnivå som är jämlik – detta kommer försäkra att var och ens arbetsvärde ökar jämlikt. Härigenom kommer utbildning återigen att bli värdesatt och det kommer se till att fler människor utbildar sig och ackumulera värdet på sina arbetsinsatser. Utbildning kommer att ha en framträdande roll i samhället på grund av den arbetskvalité som kommer att utvecklas därigenom – i sin tur kommer detta leda till framväxten av en ny levnadsstandard i världssystemet: det kommer föra med sig kvalitet i service, och kvalitet i de allmänna livsvillkoren för människor, eftersom vi kommer ha ett utbildningssystem baserat på integritet såsom ett resultat av att ha ett ekonomiskt system baserat på integritet.

Vårt arbete kommer att värderas efter vår förmåga och erfarenhet; detta kommer vara viktigt speciellt i förhållande till Den Garanterade Livsinkomsten efter priset för din tjänst, eller ditt arbete, kommer att bära med sig en mervärdesskatt – och detta är en skatt som vi skapar genom arbete och inte genom naturresurser – denna skattebas kommer på ett hållbart sätt att tjäna till att upprätthålla och tillföra resurser till Den Garanterade Livsinkomsten.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar